Poświęcenie placu budowy

W dniu 24 października 2010 roku, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lecce przeżywała uroczystość poświecenia placu, na którym zostanie wybudowany nowy kościół parafialny. Uroczystość poświęcenia placu oraz postawienia krzyża na miejscu przyszłej budowy została poprzedzona uroczystą mszą św., której przewodniczył J.E. Mateusz Ustrzycki, emerytowany biskup pomocniczy diecezji w Hamilton (Ontario, Kanada). We mszy św. koncelebrowanej uczestniczyli kapłani pochodzący z parafii w Lecce: ks. Tadeusz Kocór, proboszcz z Łańcuta i ks. kanonik Kazimierz Biśto. Byli też obecni kapłani z dekanatu błażowskiego oraz liczni parafianie. Ksiądz Biskup, który już wcześniej kilkakrotnie gościł w Lecce, jako że jest związany z parafia przez swoich Rodziców, którzy tutaj się urodzili, wyraził swoją wdzięczność za zaproszenie na uroczystość. Zachęcił wspólnotę parafialną do wytrwania w trudzie budowy nowego kościoła. Przypomniał też, że budować trzeba przede wszystkim Kościół – wspólnotę wiary: Kościół Chrystusowy, który gromadzi się na Eucharystii i karmi się Bożym Słowem oraz Ciałem Pańskim. Nowa, większa świątynia, musi być więc wypełniona ludźmi, którzy się modlą, którzy korzystają z sakramentów świętych.

Po mszy świętej wszyscy przeszli na plac budowy odmawiając w tym czasie modlitwę różnicową. Tam Ks. Biskup poświecił krzyż. Ma on zaświadczyć, że pod tym znakiem chcemy się trudzić dla naszego zbawienia. Na zakończenie uroczystości Ks. Biskup udzielił wszystkim zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa.

Uroczystość poświecenia placu pod budowę była szczególną okazją, by podziękować tak wielu, często bezimiennym osobom wspierającym nas w dziele budowy kościoła: życzliwym urzędnikom i sprzedawcom materiałów budowlanych, projektantom, specjalistom doradzającym w trudnych sprawach, a także tym wszystkim, którzy po prostu mają dla nas ciepłe słowa otuchy, tak krzepiące w obliczu różnorakich trudności. Podziękowanie skierowane było także do wiernych pracujących dla potrzeb kościoła i składających ofiary pieniężne. Bóg zapłać!

Pokładając ufność w Bogu i prosząc o Jego błogosławieństwo, zapraszamy naszych Rodaków rozsianych w Polsce i po całym świecie oraz wszystkich ludzi dobrej woli do pomocy w urzeczywistnieniu naszych zamiarów.

« 1 z 10 »

Dodaj komentarz