Odpust parafialny 2012

Uroczystościom odpustowym przewodniczył ks. Infułat Stanisław Mac z Katedry Rzeszowskiej. To On tworzył Katedralną parafię i budował kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, który poświęcił Ojciec św. Jan Paweł II. Chciałbym wyrazić Mu nasze podziękowanie za Eucharystię i Słowo Boże, w którym zachęcał nas

do wytrwałości w dziele budowy naszego kościoła.

Byli obecni nasi Rodacy – Archiprezbiter Łańcucki ks. Tadeusz Kocór i senior
ks. Kazimierz Biśto, oraz Kapłani z naszego dekanatu.

Razem czciliśmy Najświętsze Serce Pana Jezusa, które nas ukochało aż po śmierć krzyżową, wielbiliśmy tę Miłość niosącą nam zbawienie. Prosiliśmy o Jezusowe łaski
dla naszej parafii, o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii,
o błogosławieństwo Boże w dziele budowy kościoła.

Przed czterema prawie laty podjęła się nasza wspólnota dzieła budowy nowego kościoła, który będzie świadczył o naszej wierze i naszej trosce o godne miejsce sprawowania Najświętszej Ofiary. Dziękuję tym wszystkim, którzy włączyli się w dzieło budowy,
za składane ofiary. Bóg zapłać.
Rezultat naszych dotychczasowych prac dobrze już widać. Przed nami prace
przy stropie kościoła, budowa dachu i wieżyczki oraz prace wykończeniowe – instalacja elektryczna, tynkowanie, okna i ocieplenie.

Wszystkim uczestniczącym w posłudze liturgicznej – Strażakom, lektorom, ministrantom i scholii, przygotowującym kościół, ołtarz polowy i posługującym na plebani. Bóg zapłać.

« 1 z 13 »

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.