Wmurowanie kamienia węgielnego – 30.06.2013

Budowa budynku materialnego – tak okazałego – jest już na ukończeniu, choć trzeba jeszcze wiele wysiłku, by go wykończyć i ozdobić, a później dbać o niego przez całe lata. Ten trud ma nam stale przypominać, że nie ustaje praca nad budową naszej wspólnoty wiary.

Wciąż na nowo spotykać Chrystusa – w nowy sposób i z nowym entuzjazmem ukazywać Go innym, docierać do tych, co pomimo przyjętego chrztu są z dala od Chrystusa, to wyzwania Nowej Ewangelizacji. Nowy kościół, w którym możemy w tak dogodnych warunkach uczestniczyć w Eucharystii ma nam dopomóc w zbliżeniu do Chrystusa. W nowej świątyni stajemy jako wspólnota kościoła duchowego, który jest wciąż w budowie, tworzony łaską Chrystusa i trudem każdego ochrzczonego.

Kamień węgielny ze Świętej Góry Kalwarii, na który będziemy spoglądać wchodząc i wychodząc z kościoła, przypominać nam będzie cenę, jaką zapłacił Jezus za nasze zbawienie. Obraz Najświętszego Serca zawieszony w kościele ukazywał nam będzie prawdę o miłości miłosiernej Tego, który ofiarował się dla nas w krzyżowej męce. Ten kamień i ten Obraz wołają o odpowiedź wiary wyrażonej w naszym życiu.

Oby zatem wszyscy, którzy podziwiać będą piękno tego budynku, mogli również budować się świadectwem naszej wiary i życia natchnionego wiarą. Nowa Ewangelizacja już się dokonuje: jest nią wielki dar modlitwy, zarówno parafian, jak i wielu osób spoza naszej wspólnoty. Dar, który pomagał w trudzie budowy, gdy były obawy przed rozpoczęciem tego dzieła – czy podołamy finansowo, czy wszyscy zaangażują się w prace budowlane, czy znajdziemy ludzi i firmy, które nam pomogą.

Odważnie rozpoczęliśmy prace, licząc na Boża łaskę i ludzką pomoc. Bóg nas wspomagał w naszych wysiłkach, a i ludzkich rąk i pomocy finansowej nie zabrakło! Rezultat zaś widzimy własnymi oczyma.

Dnia 30 czerwca 2013 roku został podpisany i wmurowany dokument upamiętniający polozenie kamienia węgielnego. Po odczytaniu aktu erekcyjnego podpisy złożyli: Ks. Bp Mateusz Ustrzycki, emerytowany biskup pomocniczy Diecezji Hamilton w Kanadzie i nasz Rodak, Ks. Proboszcz Stanisław Kowal, kapłani Rodacy i kapłani z Dekanatu Błażowskiego, przedstawiciele przedsiebiorstw zaangażowanych w budowę oraz parafianie mający szczególny udział we wznoszeniu nowej świątyni.

 

Oto tekst aktu erekcyjnego:

 

Akt wmurowania kamienia węgielnego w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lecce

 

Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Dnia 30 czerwca Roku Pańskiego 2013, za pontyfikatu Papieża Franciszka, gdy Metropolitą Przemyskim jest Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik, a Ksiądz Stanisław Kowal proboszczem parafii w Lecce, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Mateusz Ustrzycki, emerytowany biskup pomocniczy Diecezji Hamilton w Kanadzie i nasz Rodak, w obecności kapłanów Dekanatu Błażowskiego, Księży Rodaków i zaproszonych gości oraz zgromadzonych wiernych, odprawił nabożeństwo dziękczynne wieńczące dwuletni trud budowy kościoła.

W roku 2010 Komisja do Spraw Budownictwa i Sztuki Sakralnej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu zaakceptowała plany budowy kościoła według projektu Macieja Farbisza i Wincentego Janowskiego, wydając tym samym pozwolenie na budowę kościoła. Pozytywną decyzję wydało również Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

Dnia 24 października 2010 roku, Ks. Bp Mateusz Ustrzycki poświęcił plac pod budowę kościoła. Prace budowlane rozpoczęto w maju 2011 roku. Na inspektora budowy powołano Lucynę Kustra i Augustyna Rybkę, natomiast jej kierownikami zostali Andrzej Sowa i Stanisław Kruczek. Kierownictwo nad całością prac objął Henryk Czarnik z pomocą Andrzeja Cygana.

Niech ten kamień węgielny pochodzący ze Świętej Góry Kalwarii w Jerozolimie, wmurowany dzisiaj w ścianę naszej świątyni będzie wyrazem wdzięczności Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, na tej Górze przebitemu dla naszego zbawienia. Niech to Serce, pełne miłosierdzia, obdarza wszelkimi łaskami naszych dobroczyńców, składających ofiary i pracujących przy budowie.

Na wieczną pamiątkę tego wydarzenia, akt niniejszy, własnoręcznie podpisany przez Księdza Biskupa Mateusza Ustrzyckiego, Księdza Stanisława Kowala, Proboszcza parafii, kapłanów, budowniczych, Radę Duszpasterską, Rejonowych oraz przedstawicieli wiernych, wraz z kamieniem węgielnym wmurowany zostaje. Amen.

 

Do złożenia podpisów na tym dokumencie zostali nadto poproszeni:

 

Ksiądz kanonik Franciszek Pelc, poprzedni proboszcz parafii;

Rodacy: Ks. Tadeusz Kocór, Ks. Kazimierz Biśto, Ks. Lesław Dopart, Ks. Marcin Graboś, Ks. Łukasz Ślęczka, O. Sebastian Chmiel; ks. Paweł Synoś, ks. Kazimierz Lewczak, S. Józefa – Krystyna Chuchla OSA;

Księża Dekanatu Błażowskiego: Ks. Jacek Rawski, Ks. Marek Gajda, O. Roman Bakalarz OP, Ks. Michał Drabicki, Ks. Tadeusz Cisek, Ks. Kazimierz Bator, Ks. Władysław Mazepa, Ks. Emil Stopa, Ks. Adam Pietrucha, Ks. Tadeusz Czerwiński, Ks. Kazimierz Garncarz, Ks. Janusz Borek, Ks. Stanisław Baran, Ks. Jan Rybka, Ks. Jan Czaja, Ks. Marek Jurkiewicz, Ks. Marian Fortuna, Ks. Andrzej Baran, Ks. Łukasz Świątoniowski, Ks. Damian Rokosz, Ks. Tomasz Słodyczka, Ks. Zbigniew Szymański, Ks. Krzysztof Zwoliński, Ks. Bogusław Krok, O. Franciszek Wiater OFM, ks. Jacek Walkiewicz z Kanady, S. Sebastiana Maciołek,

Projektanci: Maciej Farbisz, Wincenty Janowski, Andrzej Makara, Aleksander Jamrozek;

Inspektorzy budowy: Lucyna Kustra, Augustyn Rybka;

Kierownicy budowy: Andrzej Sowa, Stanisław Kruczek;

Przedstawiciele przedsiębiorstw: Henryk Czarnik, Sebastian Czarnik, Marek Stachura, Jan Bator, Tadeusz Kruk, Ryszard Dykiel, Tomasz Stącel, Stefan Cwakliński, Stanisław Kruczek, Krzysztof Bator, Leonard Ząbek, Grzegorz Ząbek, Józef Wilk, Bator Stanisław, Bator Stanisława, Mieczysław Jamioł, Stanisław Bialic, Rafał Jakubczyk; Ochotnicza Straż Pożarna – Lecka

Przedstawiciele władz samorządowych: Zygmunt Kustra, Józef Jodłowski, Jerzy Kocój, Zofia Kochan, Bogusława Kośmider, Paweł Kocór, Marek Ząbek, Jan Graboś, Antoni Mazur;

Członkowie Rady Parafialnej: Andrzej Bieszczad, Stanisław Cag, Andrzej Fornal, Zbigniew Kocór, Wiesław Kuś, Joanna Pleśniak, Wioletta Rzeźnik, Janusz Tłuczek, Aleksander Ustrzycki, Robert Wójcik;

Rejonowi: Zbigniew Dopart, Andrzej Dopart, Tadeusz Przybyło, Antoni Bieszczad, Mieczysław Ślęczka, Stanisław Kocór, Marian Rybka, Leon Wójcik;

Parafianie: Andrzej Cygan, Zbigniew Rozmus, Tadeusz Fornal, Jan Pociask, Eugeniusz Kędzior, Józef Przybyło, Krystyna Bieszczad, Roman Rzeźnik, Mieczysław Kiełbasa, Stanisław Ślęczka, Józef Koczot, Kazimierz Kuś, Tadeusz Mazur, Franciszek Wójcik, i najmłodsi Filip Cygan, Dawid Ustrzycki.

 

Po złożeniu podpisów procesja udała się do przedsionka kościoła. Tam została wmurowana pamiątkowa tablica z kamieniem węgielnym.

 

 Pragnę podziękować księdzu Biskupowi Mateuszowi za sprawowaną Najświętszą Ofiarę i wygłoszone Słowo; dziękuję kapłanom koncelebrującym mszę św. i wszystkim modlącym się w naszej intencji.

 Opieka Najświętszego Serca Pana Jezusa towarzyszyła nam w dziele budowy nowej świątyni. Nie brakowało nam modlitwy parafian, naszych Rodaków, którzy mieszkają dzisiaj poza Lecką i wielu, wielu innych osób. Nasza wspólnota zaciągnęła wobec nich wielki dług wdzięczności i spłacać go będziemy gorącą modlitwą. Była także ofiara i praca nas samych – mieszkańców parafii. Jak wiele jej było, sami dobrze wiemy…

 Wdzięczności za wsparcie materialne wyswiadczone przez wiele firm i osób nie sposób wyrazić słowami – możemy ja wszakze okazać poprzez gorliwe korzystanie z tego kościoła! Wypełniona wiernymi światynia – nie tylko dzisiaj, czy od wielkiego święta, ale na co dzień – niech będzie tego świadectwem. Bowiem jeśli mamy nowy kościół, to po to, aby z niego korzystać!

 Oby ta historyczna chwila pozostała na zawsze w naszej pamięci i wzywała nas stale do dziękczynienia Bogu i ludziom.

Ksiądz Stanisław Kowal – proboszcz

ZOBACZ KAZANIE KSIĘDZA BISKUPA

« 1 z 33 »

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.