Wizytacja kanoniczna

W uroczystość św. Stanisław Kostki – 18 września miała miejsce wizytacja kanoniczna naszej parafii. Przeprowadził ją ks. Arcybiskup Józef Michalik.

Wizytacja rozpoczęła się modlitwa za zmarłych na parafialnym cmentarzu.

Następnie ksiądz Arcybiskup zapoznał się z aktualnym stanem budowy kościoła i z zamierzeniami na najbliższą przyszłość, przekazał swoje zalecenia dotyczące wystroju kościoła.

Na plebani przeglądał Księgi Parafialne, w rozmowie z proboszczem poruszył problem braku Akcji Katolickiej w parafii, braku grup młodzieżowych KSM i Oazy.

Następnie wraz z kapłanami dekanatu celebrował uroczystą Mszę Św. w czasie, której udzielił młodzieży Sakrament Bierzmowania.

Na początku mszy powitali Księdza Arcybiskupa rodzice i proboszcz.

Czcigodny Ojcze!

Przez Twoją posługę księże Arcybiskupie, zstąpi dzisiaj na nasze dzieci Moc Ducha Świętego. Kościół ten stanie się dzisiaj Wieczernikiem XXI wieku, nowe pokolenie uczniów Chrystusa wyjdzie za chwilę z tego kościoła. Aby nieść Chrystusa do swoich domów, szkół i do grona swych przyjaciół.

My rodzice mamy nadzieję, że nasze dzieci tak uczynią, że Chrystus będzie Kimś najważniejszym w ich życiu. Otrzymają na tę drogę od Chrystusa, przez Wspólnotę Kościoła i Twoją posługę, Księże Arcybiskupie, dar łaski Ducha Świętego. My rodzice musimy im jeszcze dać dar naszej modlitwy, dar dalszego wychowania i troski o nich, aby wypełnili te nadzieje, które pokłada w nich Kościół, Ojciec św. Franciszek i my – ich rodzice.

Prosimy księdza Arcybiskupa o tę sakramentalną posługę.

 

Jako proboszcz parafii Lecka pragnę przywitać księdza Arcybiskupa Metropolitę w naszym kościele. Przywitać Pasterza nawiedzającego swoją Owczarnię.

Wieś Lecka przed wojną należała do parafii Błażowa, więc pod koniec XIX wieku jej proboszczem był bł. ksiądz Bronisław Markiewicz. W 1938 roku wybudowano kaplicę – później nieco rozbudowaną w czasie okupacji. W czasie wojny została wybudowana została plebania a w niej zamieszkali kapłani odprawiający mszę św. W 1947 roku ks. Biskup Franciszek Barda erygował samodzielną parafię w Lecce.

W 1948 r. poświęcono murowany kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Proboszczem został ks. Stanisław Rysz.

W 1976 zostaje proboszczem ks. Franciszek Pelc. W tym czasie przeprowadzono całkowity remont plebani i przebudowę kościoła. W 2008 odszedł na emeryturę po 32 latach posługi pasterskiej. Pozostawił parafię dobrze ukształtowaną pod względem duchowym, co było dobrym fundamentem pod dzieło budowy nowego kościoła.

Jako że dotychczasowy kościół był zbyt mały w stosunku do potrzeb parafii, końcem września 2008 roku, wspólnota parafialna rozpoczęła działania zmierzające do budowy nowej świątyni.

Pod koniec października 2010 roku, nasz Rodak J. E. Mateusz Ustrzycki, emerytowany biskup pomocniczy Diecezji Hamilton w Kanadzie poświęcił plac pod budowę świątyni. W marcu 2011 roku parafia otrzymała formalne pozwolenie na budowę. Dokładnie po dwóch latach, 18 – go maja 2013 roku, po raz pierwszy odprawiona została msza święta, zaś 6 czerwca wprowadzono do kościoła relikwie bł. ks. Bronisława Markiewicza. Ksiądz biskup Ustrzycki poświęcił i wmurował Kamień Węgielny w niedzielę 30 czerwca.

Przez obrzęd poświęcenia 8 września 2013 roku, Ksiądz Arcybiskup naszą świątynię przekazał na własność Bogu i przeznaczył na wyłączny użytek oddawania Mu chwały przez Jego lud wybrany. Od ponad roku służy nam ten kościół. W chwili obecnej podejmowane są decyzje w sprawie wystroju wnętrza kościoła.

Opieka Najświętszego Serca Pana Jezusa nieustannie nam towarzyszyła w dziele budowy nowej świątyni. Nie brakowało nam modlitwy parafian, naszych Rodaków, którzy mieszkają dzisiaj poza Lecką i wielu, wielu innych osób. Nasza wspólnota zaciągnęła wobec nich wielki dług wdzięczności i spłacać go będziemy gorącą modlitwą.

Wdzięczność Bogu i ludziom możemy najpełniej okazać poprzez gorliwe uczęszczanie do nowego kościoła! Wypełniona wiernymi świątynia – nie tylko od wielkiego święta, ale na co dzień – niech będzie tego świadectwem. Jeśli bowiem mamy nowy kościół, to po to, aby z niego korzystać! Tak mówiłem w czasie uroczystości poświęcenia. I to zadanie ciągle jest przed nami.

Nasi rodacy kapłani to ks. Kazimierz Biśto – emeryt z diecezji rzeszowskiej, ks. Tadeusz Kocór i Leszek Dopart.

Siostra zakonna Józefa Krystyna Chuchla – Augustianka.

Co roku wielu parafian uczestniczy w pieszej pielgrzymce do sanktuarium MB w Starej Wsi, wielu nawiedza sanktuaria w dekanacie – Borek i Hyżne. Kilka osób uczestniczy w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę.

W rekolekcjach przed Sakramentem Bierzmowania organizowanych przez księży z Błażowej uczestniczą nasi uczniowie gimnazjum. Uczestniczą też jeden dzień w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę – idąc z Borku, czy z Rzeszowa.

W ubiegłym roku odbyły się Misje ewangelizacyjne, spotykali się z nami polscy misjonarze. Ostatnio był ks. Biskup Jan Niemiec, co było okazją do wsparcia jego diecezji modlitwą i ofiarami materialnymi.

Jest 9 Róż kobiet, 2 mężczyzn. Jest Dzieło Pomocy Powołaniom im. bł. ks. Jan Balickiego. W grupie ministrantów są prawie wszyscy uczniowie ze szkoły podstawowej a w scholii wszystkie dziewczęta. Jest Parafialna Rada Duszpasterska, liczy 10 osób. Dziękuję im za udział w życiu parafii. Strażacy – im chciałem szczególnie podziękować za włączanie się w wiele dzieł parafialnych.

Po objęciu parafii rozpocząłem nawiedzanie chorych w ich domach w I piątek miesiąca – 20 – 22 osób.

Rekolekcje parafialne są na początku Wielkiego Postu, jest jeszcze okazja do spowiedzi przed Wielkanocą, są zapraszani księża. Wiele osób uczestniczy w Drodze Krzyżowej, niewielu na Gorzkich Żalach.

Na początku Adwentu jest spowiedź parafialna, bardzo dużo wiernych uczestniczy w Roratach odprawianych rano. Jest jeszcze druga spowiedź przed świętami.

Przed Wszystkimi Świętymi jest organizowana spowiedź – są zapraszani dodatkowi księża. Chciałem wobec ks. Abpa podziękować ks. Kazimierzowi Batorowi oraz ks. Kazimierzowi Garncarzowi za częstą posługę w konfesjonale.

W I niedzielę miesiąca jest adoracja miedzy mszami – 1,5 godziny – dziękczynienie za nowy kościół.

Co roku rozdaje się ok. 27 tyś Komunii św.

Proszę o Pasterskie Słowo, które umocni naszą wiarę i wskaże drogę ku Chrystusowi. O dar łaski płynącej z udzielanych Sakramentów i modlitwę w naszej intencji.

Po Mszy Św. swoje podziękowanie złożyli Bierzmowani.

 

Pragniemy podziękować Księdzu Arcybiskupowi za udzielony nam Sakrament Bierzmowania. Wiemy, że to wydarzenie stawia przed nami nowe zadania. Stajemy się odpowiedzialni za wiarę we wspólnocie Kościoła. Mamy jak Apostołowie głosić Chrystusa – swoim słowem, codziennym postępowaniem i przyjmowaniem Sakramentów Świętych. Na to życie wiary otrzymaliśmy od Chrystusa przez Twoją posługę, Księże Arcybiskupie, dar Mocy Ducha Świętego. Prosimy też o modlitwę w naszej intencji, o tę modlitwę prosimy też naszych księży, rodziców i wszystkich tu obecnych.

Bóg zapłać. 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.