Uroczystości odpustowe 2014

Ksiądz biskup Jan Niemiec – biskup pomocniczy diecezji kamieniecko – podolskiej na Ukrainie – gościł w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lecce, z okazji uroczystości odpustowych.

Celebrował Eucharystię i wygłosił Słowo, które umocniło naszą wiarę i wskazało drogę ku Chrystusowi, którego Serce przepełnione jest Miłością.

My jako uczestnicy tej liturgii modliliśmy się o potrzebne Boże łaski i dar zdrowia dla Księdza Biskupa. Pamiętaliśmy w modlitwie o mieszkańcach Ukrainy przeżywającej jakże trudny czas walki o niepodległość i odnowę polityczną. Parafianie złożyli też dar materialny na potrzeby diecezji Księdza Biskupa.

Zgromadziła nas także historia ostatnich 50 lat. Czas 50 lat kapłaństwa ks. Kazimierza Biśto, naszego Rodaka, służącego Kościołowi – czyli nam ochrzczonym.

Dziękowaliśmy za łaski, które spłynęły na wiernych przez posługę ks. Kazimierza.

W tych uroczystościach uczestniczył Archiprezbiter Łańcucki ksiądz Tadeusz Kocór, pochodzący z Lecki, ksiądz Dziekan Jacek Rawski i inni kapłani z błażowskiego dekanatu oraz liczni goście i parafianie.

ZOBACZ ZDJĘCIA TUTAJ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.