Spotkanie kapłanów wyświęconych w 1982r.

W poniedziałek 15 czerwca spotkanie kapłanów, moich kolegów z tego samego rocznika seminaryjnego, wyświęconych w 1982 roku dla Archidiecezji Przemyskiej. Zostali oni zaproszeni do Lecki, aby wspólnie dziękować za dar łaski powołania, a także modlić się w intencji parafii, która ich będzie gościć.

Obdarzeni łaska kapłaństwa Chrystusowego przed 33 laty, dzisiaj pracują w czterech diecezjach – przemyskiej, rzeszowskiej, sandomierskiej i szczecińsko – kamieńskiej, jako proboszczowie, profesorowie Seminarium Duchownego i Uniwersytetu.... Czytaj więcej

Odpust parafialny 2015

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 12 czerwca 2015 roku, przeżywaliśmy odpust parafialny. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Jan Miazga, proboszcz parafii Chrystusa Króla w Przeworsku. W ostatnich latach, podobnie jak w Lecce, także przeworscy parafianie budowali swój kościół i plebanię dla swoich duszpasterzy.

Uroczystość odpustowa jest każdorazowo okazją do dziękczynienia za dar nowego kościoła.... Czytaj więcej