Wprowadzenie relikwii

Przed II wojną światową nasi przodkowie zbudowali kaplicę mszalną, aby kilka razy do roku mogła być w Lecce odprawiana msza św. Pojawiła się wtedy potrzeba wyboru świętego, którego imię stałoby się wezwaniem kościoła. 

Od początku XX wieku nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa było upowszechniane w Diecezji Przemyskiej przez ówczesnego biskupa, Józefa Sebastiana Pelczara.... Czytaj więcej