Ogłoszenie

Nadchodzi czas podjęcia starań o dokończenie naszego dzieła – budowa domu parafialnego. Dlaczego potrzebna jest nowa plebania?

Plebania, jako mieszkanie kapłana oraz miejsce na pomieszczenia służące wspólnocie parafialnej, jest istotną częścią zabudowań kościelnych. Obecna plebania została wybudowana w czasie II wojny światowej, ma zatem już 75 lat. Jako materiał budowlany posłużyła cegła z rozbiórki innych budynków.... Czytaj więcej