Ogłoszenie

Nadchodzi czas podjęcia starań o dokończenie naszego dzieła – budowa domu parafialnego. Dlaczego potrzebna jest nowa plebania?

Plebania, jako mieszkanie kapłana oraz miejsce na pomieszczenia służące wspólnocie parafialnej, jest istotną częścią zabudowań kościelnych. Obecna plebania została wybudowana w czasie II wojny światowej, ma zatem już 75 lat. Jako materiał budowlany posłużyła cegła z rozbiórki innych budynków. W ocenie inżyniera budowlanego, w przypadku wystąpienia problemów w strukturze budynku trzeba będzie go rozebrać, gdyż remont byłby kosztowniejszy od budowy nowego. Jeśli wystąpią tego rodzaju problemy, proboszcz będzie musiał szukać nowego lokum. Jedyna opcją wydaje się jego zamieszkanie na plebani w Błażowej, w oddaleniu od parafii, dopóki nie znajdzie się rozwiązanie. Jeśli będzie to budowa nowej plebani, to nieobecność proboszcza w parafii może się znacząco przedłużyć.

Nasza parafia wykazała się niezwykłym zaangażowaniem w budowie nowego kościoła. Logiczną rzeczą jest bazować na tym ludzkim kapitale życzliwości i zaradności, który wciąż jest tak żywy w obecnym pokoleniu parafian. Do zadań proboszcz należy też planowanie przyszłości parafii w dalszej perspektywie czasowej. Należy oczekiwać, że teren Lecki położony w pobliżu dynamicznie rozwijającego się Rzeszowa będzie atrakcyjnym miejscem do osiedlania się osób, które ceniąc walory zamieszkania wiejskiego, pracować będą w mieście. Z drugiej strony można też przewidzieć możliwość znaczącego zmniejszenia się liczby kapłanów zdolnych do posługi w tak licznych parafiach Archidiecezji. Jak wykazują doświadczenia innych, w ramach przyszłych konsolidacji parafii (jeden ksiądz obsługujący kilka kościołów), posiadanie nowej plebani byłoby atutem w utrzymaniu dotychczasowego statusu parafii Lecka jako parafii z rezydującym tu kapłanem.

Budynek Domu Parafialnego, nawet w stanie surowym jest znaczącym zadatkiem na przyszłość. Następnym pokoleniom daliśmy nowy kościół, możemy dać więcej. 

Plany budowlane plebani są już gotowe, gdyż uzyskanie pozwolenie na rozpoczęcie budowy kościoła wymagało uwzględnienia planów wszystkich przewidywanych obiektów. Oprócz pewnych materiałów, które pozostały po budowie kościoła (pustaki), jest także zgromadzony fundusz potrzebny na rozpoczęcie prac i doprowadzenie nowego budynku do stanu surowego, otwartego. Pieniądze te pochodzą z darowizn Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika, wielu kapłanów i osób świeckich spoza parafii. Zgodnie z wolą ofiarodawców zgromadzone pieniądze są przeznaczone na dom parafialny, nikt więc nie może zmienić ich przeznaczenia – mogą co prawda leżeć na koncie, ale stopniowo będą tracić na wartości. Nie ma także kupców na pustaki – chyba żeby oddać je za półdarmo. 

W nowym domu parafialnym na mieszkanie księdza przeznaczone będą 2 pokoje z łazienką. Również na parterze znajdą miejsce: kuchnia, spiżarnia, pralnia z suszarnią, podręczny magazyn, jadalnia – dosyć duża ze względu na konieczność przyjęcia księży przybywających na odpust parafialny i inne uroczystości – oraz pomieszczenia biurowe (kancelaria). Na poddaszu będzie znajdował się pokój gościnny, zaś w piwnicy sala spotkań grup parafialnych oraz pomieszczenia gospodarcze: kotłownia, magazyn opału, magazyn ogólny i garaż. Te wszystkie pomieszczenia winny zmieścić się w jednym budynku – dotychczas znajdują się w trzech różnych budynkach. W obecnej plebani brak jest miejsca na kancelarię z prawdziwego zdarzenia – do przyjmowania interesantów wykorzystywana jest przeto jadalnia lub kuchnia.

Proszę zatem wszystkich parafian o rozpatrzenie kwestii budowy domu parafialnego. Do tej pory nie zwracaliśmy się o pomoc do naszych Sąsiadów i wiernych Archidiecezji Przemyskiej. Widząc jednak, że w obecnych okolicznościach, trudno byłoby nam samym zapewnić konieczne środki materialne na tę inwestycję, rozważam również wyciągniecie dłoni po pomoc zewnętrzną.


METROPOLITA PRZEMYSKI Przemyśl, 31 stycznia 2018 r.
Arcybiskup Adam SZAL 

Czcigodny Ksiądz Proboszcz
Stanisław KOWAL
Lecka 232 36-030 BŁAŻOWA


Czcigodny Księże Proboszczu,

W tym roku mija pięć lat od oddania i poświęcenia nowego kościoła parafialnego w Lecce. Świątynia, której budowa trwała od 2010 roku stała się dla wiernych z parafii powodem do chluby i piękną wizytówką wioski. Ponadto, przy jej budowie zaangażowało się wiele osób, zarówno mieszkańców Lecki, emigrantów mających tu swoje korzenie rodzinne, jak i innych ludzi dobrej woli. To właśnie dzięki ich wspólnemu wysiłkowi, ofiarom i pracy fizycznej udało się nie tylko wznieść nowy Dom Boży, ale i obudzić w ludziach ducha solidarności, odpowiedzialności i poczucia wspólnoty parafialnej, tak bardzo potrzebnych w dzisiejszych czasach.

Pragnę raz jeszcze wyrazić Księdzu Proboszczowi, Wiernym oraz wszystkich Dobroczyńcom parafii podziękowanie za realizację powziętych zamierzeń. Ufam, że wykończenie prezbiterium będzie pełnym zwieńczeniem pięknego dzieła budowy świątyni.

Pragnę przy tej okazji przypomnieć, że parafia przystępując do realizacji planu budowy kościoła w pismach wysłanych do Kurii deklarowała gotowość budowy nie tylko kościoła, ale i nowego domu parafialnego w jego bezpośrednim sąsiedztwie, według przedstawionych wówczas projektów. Mając powyższe na uwadze, jak również fakt, o czym informował mnie Księdza proboszcz podczas rozmowy w grudniu 2017 r., że parafia dysponuje już środkami na realizację pierwszego etapu prac niezbędnych przy budowie domu parafialnego, w którym obok mieszkania dla księdza proboszcza znajdą się także pomieszczenia potrzebne do spotkań grup parafialnych i niezbędne zaplecze gospodarcze, zachęcam do rozpoczęcia tejże budowy. Ta będzie zakończeniem całego dzieła, realizowanego w parafii od roku 2010.

Wierzę, że podobnie jak w przypadku wznoszenia kościoła, tak i teraz parafianie podejmą to zadanie i za niedługi czas znów będą mogli wraz z Księdzem Proboszczem i Dobrodziejami uczestniczyć w akcie poświęcenia, tym razem nowego domu parafialnego w Lecce.

Na wspólny trud budowy udzielam pasterskiego błogosławieństwa

ARCYBISKUP METROPOLITA PRZEMYSKI

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.