Odpust parafialny 2018

Ksiądz Mieczysława Sobiło przewodniczy naszej uroczystości odpustowej. Jest proboszczem w parafii Torki, pochodzi z parafii Nienowice, kiedy tam przebywałem ks. Mieczysław miał swoje prymicje.

Razem czcimy Najświętsze Serce PJ, które nas ukochało aż po śmierć krzyżową, chcemy wielbić tę Miłość niosącą nam zbawienie. Polecamy Bożej opiece, księdza Krzysztofa, także z Nienowic, u progu Jego posługi kapłańskiej. Jest już trzecim kapłanem z tej parafii w ciągu 33 lat jej istnienia. Dzisiaj nie może być z nami, ma być w niedzielę 17 czerwca. Polecamy także Bożej opiece neoprezbitera Krzysztofa Sasułę, mojego krewniaka z diecezji krakowskiej, przybędzie naszej parafii 24 czerwca. W związku z tymi wydarzeniami chciałbym by szczególną modlitwą ich otoczyć, pamiętając o naszym kleryku Szymonie, o kapłanach i zakonnikach z naszej parafii, o żyjących i zmarłych, modląc się jednocześnie o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.

« z 31 »

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.