Wizytacja 2019

Powitanie ks. Arcybiskupa

Witam księdza Arcybiskupa Metropolitę w naszym kościele. Witam Pasterza nawiedzającego swoją Owczarnię.

Wieś Lecka od wieków należała do parafii Błażowa, więc pod koniec XIX wieku jej proboszczem był bł. ksiądz Bronisław Markiewicz. W czasie wojny mieszkało u nas kolejno kilku kapłanów, odprawiających mszę w starym kościele. Dopiero w 1947 roku ks.... Czytaj więcej

Ołtarz i ambona

W czasie spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej wybrano wykonawcę ołtarza i ambony, ten sam co w Niebylcu – firma Wolski z Czorsztyna. Została też wyrażona zgoda Kurii Przemyskiej na realizację marmurowego ołtarza i ambony według tego, trochę przerobionego projektu. W przeddzień wizytacji został on ustawiony w prezbiterium. Ks. Abp Adam Szal poświęcił go przed rozpoczęciem mszy św.... Czytaj więcej