Ołtarz i ambona

W czasie spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej wybrano wykonawcę ołtarza i ambony, ten sam co w Niebylcu – firma Wolski z Czorsztyna. Została też wyrażona zgoda Kurii Przemyskiej na realizację marmurowego ołtarza i ambony według tego, trochę przerobionego projektu. W przeddzień wizytacji został on ustawiony w prezbiterium. Ks. Abp Adam Szal poświęcił go przed rozpoczęciem mszy św. w czasie wizytacji kanonicznej. 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.