Wizytacja 2019

Powitanie ks. Arcybiskupa

Witam księdza Arcybiskupa Metropolitę w naszym kościele. Witam Pasterza nawiedzającego swoją Owczarnię.

Wieś Lecka od wieków należała do parafii Błażowa, więc pod koniec XIX wieku jej proboszczem był bł. ksiądz Bronisław Markiewicz. W czasie wojny mieszkało u nas kolejno kilku kapłanów, odprawiających mszę w starym kościele. Dopiero w 1947 roku ks. Biskup Franciszek Barda erygował samodzielną parafię w Lecce.

W 1948 r. poświęcono murowany kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Proboszczami byli śp. ks. Stanisław Rysz i ks. Franciszek Pelc. 

18 – go maja 2013 roku, po raz pierwszy odprawiona została w tym kościele msza święta, w czerwcu zaś ksiądz biskup Mateusz Ustrzycki, emerytowany biskup pomocniczy Diecezji Hamilton w Kanadzie, poświęcił i wmurował Kamień Węgielny. W tym samym roku Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik dokonał poświęcenia naszej świątyni. 

Od sześciu lat służy nam ten kościół. Od ostatniej wizytacji zostało wykonane obejście kościoła z kostki brukowej. Jest już wewnątrz granitowa posadzka, ławki a od wczoraj marmurowy ołtarz i ambona. Konsekracja kościoła jest planowana na koniec czerwca przyszłego roku. Rok temu rozpoczęła się budowa Domu Parafialnego – obecnie stan surowy, zamknięty. 

Co roku wielu parafian, wśród nich kandydaci do Bierzmowania, uczestniczy w pieszej pielgrzymce do sanktuarium MB w Starej Wsi. W rekolekcjach przed Sakramentem Bierzmowania, organizowanych przez księży z Błażowej, uczestniczyli nasi uczniowie gimnazjum a obecnie szkoły podstawowej. Od prawie 10 lat ministranci i dziewczęta ze scholii uczestniczą w „Wakacjach z Bogiem” – kiedyś po kilka osób rocznie, od trzech lat po kilkanaście. Pięcioro dzieci jeździ do Błażowej na spotkania oazowe.  

Jest Parafialna Rada Duszpasterska, liczy 7 osób. Dziękuję im za udział w życiu parafii. Kończy się właśnie kadencja Rady, chciałbym ją przedłużyć do uroczystości konsekracji kościoła.  Strażacy – im chciałem szczególnie podziękować za włączanie się w wiele dzieł parafialnych. Jest wiele osób włączających się do różnych prac przy kościele i na plebanii. Im chcę także podziękować. 

Po objęciu parafii rozpocząłem nawiedzanie chorych w ich domach w I piątek miesiąca –  obecne do 14 osób. 

Rekolekcje parafialne są na początku Wielkiego Postu, jest jeszcze okazja do spowiedzi przed samą Wielkanocą. Wiele osób uczestniczy w Drodze Krzyżowej, niestety niewielu na Gorzkich Żalach.

Na początku Adwentu jest spowiedź parafialna, bardzo dużo wiernych uczestniczy w Roratach odprawianych zawsze rano. Jest także druga spowiedź przed świętami.

Chciałem wobec ks. Abpa podziękować ks. Kazimierzowi Batorowi oraz ks. Kazimierzowi Garncarzowi za częstą posługę w konfesjonale. Mam nadzieję, że i ks. Adam będzie to dzieło kontynuował. 

W I niedzielę miesiąca jest adoracja miedzy mszami – 1,5 godziny – dziękczynienie za nowy kościół. 

Co roku jest rozdawane ok. 27 tyś Komunii św.

Przed nami przygotowanie Spotkania młodych naszej archidiecezji przed Niedzielą Palmową, oraz przygotowanie uroczystości prymicyjnych ks. diakona Szymona Klaka i konsekracji kościoła. 

Wdzięczność Bogu i ludziom możemy najpełniej okazać poprzez gorliwe uczęszczanie do nowego kościoła! Wypełniona wiernymi świątynia – nie tylko od wielkiego święta, ale na co dzień – niech będzie tego świadectwem. Jeśli bowiem mamy nowy kościół, to po to, aby z niego korzystać! Tak mówiłem w czasie uroczystości poświęcenia kościoła. I to zadanie ciągle jest przed nami. 

Proszę o Pasterskie Słowo, które umocni naszą wiarę i wskaże drogę ku Chrystusowi. O dar łaski płynącej z udzielanych Sakramentów i modlitwę w naszej intencji.


« z 23 »

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.