Rok Pański 2019

Budowa kościoła – do tej pory koszt budowy i wystroju wyniósł 1 450 tyś zł.

Budowa Domu Parafialnego – koszt prac 250 tyś zł. Na koncie parafialnym jest obecnie 90 tyś zł.

W sobotę 19 stycznia czcimy św. Józefa Sebastiana Pelczara. Po mszy ucałowanie Jego relikwii. We środę zaś, 30 stycznia jest wspomnienie bł. ks. Bronisława Markiewicza – naszego proboszcza Błażowej. Ucałowanie Jego relikwii po mszy św. 

Ur. Ofiarowania Pańskiego – MB Gromnicznej – jest to dzień modlitwy w intencji „osób konsekrowanych” – zakonników i zakonnic. Ofiara mszalna przeznaczona jest na pomoc zakonom kontemplacyjnym – Siostrom Benedyktynkom w Jarosławiu.

Pan Sebastian Warszawa, rodem z Górnej Błażowej przedstawił projekt wystroju prezbiterium. Będzie oceniany przez Radę Parafialną.

Na początku marca czcimy św. Kazimierza, pamiętajmy w naszych modlitwach o ks. Kazimierzach – emerytach z Kąkolówki, o rodaku ks. Biśto.

W połowie marca rozpoczynają się Rekolekcje Parafialne. Głosi je ks. Grzegorz Jakubik – katecheta z Hyżnego. 

23.03.2019 r. W tym dniu przebywał w naszej parafii ks. Abp. Józef Michalik. Wyraził podziw dla piękna naszego kościoła, zapoznał się z planami wystroju prezbiterium. Podobała Mu się posadzka i ławki. Nawiedził także Dom Parafialny. Był pełen podziwu dla dokonanego dzieła, wielkiego wysiłku pracy rąk parafian i ogromu ofiar materialnych.  Modlił się w intencji wszystkich zaangażowanych w to dzieło i udzielił swojego błogosławieństwa.

Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej – wybrano wykonawcę ołtarza i ambony, ten sam co w Niebylcu – firma Wolski z Czorsztyna. Termin wykonania – listopad – grudzień. Jest też zgoda Kurii Przemyskiej na realizację ołtarza i ambony według tego trochę przerobionego projektu.

W maju pamiętamy o modlitwie o powołania kapłańskie i zakonne. Polecamy naszego rodaka – Szymona, który ma przyjąć święcenia diakonatu. W Tygodniu Modlitw o powołania kapłańskie i zakonne, modlimy się za kapłanów i zakonnice pochodzących z naszej parafii, za żyjących i zmarłych oraz o nowe powołania. Pamiętamy o klerykach i diakonach naszej diecezji, wkrótce będą święcenia diakonatu i kapłańskie. Przygotowujemy się także do wyjazdu na Jasną Górę.  Jest to pielgrzymka dziękczynna dzieci Komunijnych i ich rodziców, dziękczynienie za Boże łaski i ludzką dobroć przy budowie kościoła i Domu Parafialnego.

1 czerwca, w sobotę, w Dobrzechowie, święcenia diakonatu naszego kleryka Szymona Kłaka. Poprzez te święcenia staje się duchownym należącym do diecezji rzeszowskiej. Ministranci i schola oraz kilku dorosłych bierze udział w tej uroczystości.

Wniebowstąpienie 2.06.2019 r. Dziękujemy Bogu za dar kapłaństwa księdza diakona Szymona. Życzymy obfitego błogosławieństwa Bożego w dalszej drodze przygotowującej do święceń kapłańskich.

Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej: Do tej pory wydano na kościół i wystrój kościoła 1 450 tys. zł. Są zabezpieczone pieniądze przeznaczone na ołtarz i ambonę, na figury z drzewa i wystrój ściany głównej. Są dwaj rzeźbiarze – podobne ceny i podobne terminy wykonania. Trzeba będzie jeszcze zastanowić się nad wyborem wykonawcy.

Zakończone są prace przy budowie Domu Parafialnego, koszt do tej pory to 350 tys. zł. Na ten cel były pieniądze ofiarowane przez kapłanów, inne osoby spoza parafii a także premia zalesieniowa wypłacana w ostatnich 8 latach  przez Agencje Rolną. Będzie ona jeszcze płacona przez siedem lat. Obecnie nie ma pieniędzy na kontynuowanie dalszych prac.

Stary kościół – zebranie informacji urzędowej – czy można go rozebrać i postawić na tym miejscu pamiątkową kaplicę, częściowo rozebrać i wyremontować najstarszą cześć kościoła. W czasie komasacji trzeba wydzielić działkę ze starym kościołem z terenu działki plebanii.

Dom Parafialny: do wizytacji ks. Abpa trzeba podjąć decyzję – czy parafianie włączają się do dalszych prac w tym budynku. W takim wypadku pod koniec prac wykończeniowych będzie możliwość sprzedaży dotychczasowej plebanii i budynków gospodarczych. Można oczywiście czekać na zewnętrznych ofiarodawców.

Pan Sebastian Warszawa przedstawił swój projekt figur do ołtarza: bł. Ks. Markiewicz i św. bp Józef, Sebastian Pelczar. Proponowany materiał to odlew z brązu ok. 120 tyś lub z kompozytu ok. 80 tyś. Chcemy skierować do innych zapytanie o cenę rzeźb drewnianych.

Po wizycie w firmie kamieniarskiej „Wolski” jest potwierdzenie terminu wykonania ołtarza i ambony – koniec października.

Pszczelarzom z naszej parafii dziękuję za dar wosku, będzie z niego nowy paschał.

Adoracja Najświętszego Sakramentu we wtorek 20, intencją adoracji jest usilna prośba i modlitwa o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz modlitwa za powołanych. Św. Jan Paweł II pisał: „Naszym podstawowym obowiązkiem jest bowiem modlić się do «Pana żniwa» za tych, którzy już teraz w sposób szczególny naśladują Chrystusa w życiu kapłańskim czy zakonnym, oraz za tych, których On w swoim miłosierdziu nie przestaje powoływać do tych ważnych posług w Kościele”. Modlimy się za Ojczyznę, dziękczynienie za nasz kościół.

Metropolita Przemyski, abp Adam Szal, zachęca wszystkich kapłanów, osoby życia konsekrowanego oraz wiernych Archidiecezji Przemyskiej do modlitwy w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Szczegółowa intencja modlitewna: W intencji młodych, o odwagę pójścia za Chrystusem i służby w Jego Kościele oraz o kanonizację bł. ks. Jana Balickiego. Nowenna w intencji nowych powołań niech obejmie każdą parafię naszej Archidiecezji. Prośba o modlitwę kierowana jest również do osób chorych, cierpiących i przebywających. Intencję modlitewną będziemy kierować do Trójjedynego Boga, za przyczyną Błogosławionego Księdza Jana Wojciecha Balickiego.

Rozpoczęcie adoracji o g. 8.00 rano śpiewem Godzinek, w południe Anioł Pański, o 15.00 – Koronka. O g. 18.00 zakończenie mszą św.

W sobotę 7 września pielgrzymka do Starej Wsi, zapraszam kandydatów do Bierzmowania, ich Rodziców i innych parafian.

Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej: Spotkanie parafialne w Domu Strażaka w niedzielę 15 września po porannej Mszy św. – w sprawie Domu  Parafialnego, jest też propozycja Rady o wprowadzenie składki w czasie mszy pogrzebowej przeznaczonej na potrzeby cmentarza, zwłaszcza drożejącej wciąż wywózki śmieci.

W połowie września było spotkanie parafialne: dziękuję wszystkim obecnym, dziękuję za wypowiedzi dotyczące spraw parafialnych. Nie podjęto żadnych uzgodnień dotyczących dalszych prac przy wykończeniu Domu Parafialnego.

W naszej parafii przebywa o. Krzysztof z zakonu Oblatów Maryi Niepokalanej, jest  możliwość złożenia ofiary na cele misyjne oraz nabycie kalendarzy.

Końcem października jest wizytacja kanoniczna, przeprowadza ją ks. Abp Adam Szal.

Plan wizytacji w parafii Lecka 25.10.2019 r.:

12.00 – szkoła im. Kard. Wyszyńskiego – dzień Patrona szkoły
13.00 – obiad 
14.00 – odwiedziny w domu pani Julii Mazur z Wenecji
15.00 – modlitwa na cmentarzu 
16.30 – spotkanie z rodzicami diakona Szymona Kłaka 
17.30 – Msza św. – Sakr. Bierzmowania – 7 osób 
19.00 – kolacja

W przeddzień wizytacji został zamontowany marmurowy ołtarz i ambona. Został on poświęcony przez ks. abpa Adama Szala w następnym dniu, podczas mszy św. Rodzice kandydatów do Bierzmowania przygotowali kościoła do wizytacji, złożyli dar ołtarza – to stypendium szkolne dla dziecka na misjach. Jest oddane do renowacji tabernakulum, kadzielnica i dwa kielichy. Jest planowany zakup elektronicznych organów kościelnych, są one z kościoła niemieckiego, przeznaczonego do likwidacji.

W dzień wizytacji wypada uroczystość patronalna naszej szkoły, czcimy Sługę Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, oczekujemy na Jego beatyfikację, zapewne w maju przyszłego roku. Modlimy się w intencji nauczycieli, uczniów i rodziców. W szkole uroczysty apel. Uczestniczył w nim ks. Abp.

Niedziela Zwykła 28.10.2019 r.

W tym dniu jest uroczystość Rocznicy Poświecenia Kościoła. W modlitwie dziękczynnej pamiętamy o wszystkich zaangażowanych w budowę nowego kościoła. Z naszej parafii i innych pomagających w różny sposób. Wypadają też w tym dniu imieniny ks. Tadeusza Kocóra i diakona Szymona Kłaka.

W uroczystość Wszystkich Świętych uczniowie biorą udział w zbieraniu ofiar do puszek na cmentarzu – jest to dar jałmużny za dusze w czyśćcu cierpiące. Jest to ofiara dla Caritasu.

Pamiętajmy w modlitwach o proboszczu ks. Stanisławie Ryszu. Inni zmarli kapłani: o. Marian Spytkowski TJ, ks. Józef Grydyk, ks. Wojciech Bogdan, bracia zakonni: Józef Biśto TJ, Antoni Stec TJ, Siostry zakonne: Donata Gruba, Fidela Kuś OP, Ignacja Katarzyna Biśto. 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 24.11.2019 r.

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Święto patronalne lektorów, ministrantów i scholii – posługujących Chrystusowi przy ołtarzu. Bóg zapłać za ich posługę. 

Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej: Podsumowanie wizytacji – protokół ks. Abpa po wizytacji – tzw. Książka Budynku – dokumentująca wykonanie sprawdzenia instalacji elektrycznej odgromowej, wentylacji i kominów. Podobnie jak w czasie wizytacji i w protokole ks. Abp zwraca uwagę na konieczność istnienia wspólnot żywego Kościoła. Pisze „Pamiętajmy też o ożywianiu i tworzeniu grup duszpasterskich, zarówno tych, które mają swoją bogatą tradycję, jak i tych, które są stosunkowo młode. Wszystkie one winny być objęte stałą troską duszpasterzy. Trzeba starać się wykorzystać tę możliwość jako okazję do związania naszych wiernych, a zwłaszcza młodego pokolenia z Kościołem. Wspierajmy działalność mediów katolickich, szczególnie tych, które są obecne w naszej archidiecezji, takich jak: Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Radio FARA czy też inne czasopisma religijne. Dziękuję za pracę duszpasterska i wszelkie inicjatywy, za troskę o świątynię parafialną, cmentarz i o inne sprawy materialne parafii.”

Rozmawiano o przygotowaniach o Spotkania Młodych na początku kwietnia. Parafianie będą proszeni w czasie kolędy o przyjęcie młodzieży do swoich domów na dwie noce, są oni przygotowani do spania na podłodze. Mamy okazje poznać zaangażowanych w życie kościoła, oni poznają nasze życie wiary – np. budowa kościoła. Jest planowane wydanie nowego folderu informującego o naszej parafii.

Rozmawiano też o zbliżających się uroczystościach prymicyjnych. Chciałbym by młodzież przygotowała program dla gości prymicyjnych.

Cmentarz: jest propozycja by zamknąć bramy prowadzące na cmentarz, a firmy otrzymywały zgodę na wjazd na cmentarz, w wielu wypadkach pozostawiają po sobie bałagan. Będzie potrzeba wykonania bramki dla wchodzących na cmentarz.

W mijającym roku 3 dzieci przyjęło sakrament Chrztu Św. Do I Komunia przystąpiło 6 chłopców, 7 osób przyjęło sakrament Bierzmowania. Było w parafii 5 ślubów a 7 parafian zawarło związek małżeński w innych parafiach. Zmarło 5 osób.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.