Rok Pański 2020

W czasie kolędy rozdaję różance z Ziemi Świętej, jest to dar mój i ks. diakona Szymona. Parafianie chcieli płacić za te różance.  Zaproponowałem złożenie daru na pomoc potrzebującym w Ziemi Świętej. Do puszki na stoliku były składane ofiary na pomoc chrześcijanom w Palestynie. Ta ofiara wyniosła 1000 zł Została przesłana przez pośrednictwo ks.... Czytaj więcej