Rok Pański 2018

Rekolekcje wielkopostne przed drugą niedzielą Wielkiego Postu, głosi ks. Adam Hus, proboszcz z parafii Hadle Szklarskie. 

Klerycy rzeszowscy, podobnie jak w Przemyślu, rozpoczynają rekolekcje wielkopostne. Po ich zakończeniu klerycy czwartego roku otrzymują urząd akolity, przyjmie tę posługę nasz kleryk Szymon. 

Każdy kleryk, aby dostąpić święceń diakonatu, a następnie prezbiteriatu, musi przyjąć poprzedzające je posługi: lektoratu na trzecim roku, która związana jest z posługą Słowa Bożego oraz akolity na roku czwartym, związaną z udzielaniem wiernym Eucharystii.... Czytaj więcej

Prymicje ks. Krzysztofa

Pragnę powitać w naszej wspólnocie parafialnej księdza neoprezbitera Krzysztofa Senejko i jego bliskich. Pochodzi z parafii Nienowice, Jest trzecim kapłanem z tej parafii w ciągu 33 lat jej istnienia. Staje wśród nas u progu swej posługi kapłańskiej. Wraz z nami pragnie się modlić się o Jezusowe łaski dla naszej parafii, o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii, o błogosławieństwo Boże.... Czytaj więcej

Zakończenie roku szkolnego 2018

Od połowy czerwca przebywa w parafii ojciec prof. Wojciech Kowal OMI z Uniwersytetu św. Pawła w Ottawie – mój brat, spędza wśród nas swoje wakacje. Uczestniczy w uroczystość zakończenia roku w naszej szkole podstawowej. 

... Czytaj więcej

Odpust parafialny 2018

Ksiądz Mieczysława Sobiło przewodniczy naszej uroczystości odpustowej. Jest proboszczem w parafii Torki, pochodzi z parafii Nienowice, kiedy tam przebywałem ks. Mieczysław miał swoje prymicje.

Razem czcimy Najświętsze Serce PJ, które nas ukochało aż po śmierć krzyżową, chcemy wielbić tę Miłość niosącą nam zbawienie. Polecamy Bożej opiece, księdza Krzysztofa, także z Nienowic, u progu Jego posługi kapłańskiej.... Czytaj więcej

Ogłoszenie

Nadchodzi czas podjęcia starań o dokończenie naszego dzieła – budowa domu parafialnego. Dlaczego potrzebna jest nowa plebania?

Plebania, jako mieszkanie kapłana oraz miejsce na pomieszczenia służące wspólnocie parafialnej, jest istotną częścią zabudowań kościelnych. Obecna plebania została wybudowana w czasie II wojny światowej, ma zatem już 75 lat. Jako materiał budowlany posłużyła cegła z rozbiórki innych budynków.... Czytaj więcej

Rok Pański 2017

W niedzielę 8 stycznia odbył się koncert chóru z Lubeni. Śpiewali tradycyjne kolędy i pastorałki. 

W poniedziałek 30 stycznia przypadło wspomnienie liturgiczne bł. ks. Bronisława Markiewicza – proboszcza Błażowej. Po mszy św. wierni ucałowali relikwie i uczestniczyli w modlitwie za przyczyną naszego świętego proboszcza.

W połowie lutego jest już postawiona w kościele część ławek.... Czytaj więcej

Rok Pański 2016

W naszej parafii mieszka 780 osób. 

W Domu Parafialnym, w Błażowej, można spotkać się z panią psycholog – można skorzystać z rozmowy i porady w razie problemów dotyczących spraw rodzinnych, wychowania dzieci, problemów alkoholowych w rodzinie. Jest możliwość uzyskania pomocy w trudnych sprawach małżeńskich, zwykle są to problemy alkoholowe. 

W sobotę 30 stycznia obchodzimy wspomnienie bł.... Czytaj więcej

Ks. bp Mateusz Ustrzycki

W poniedziałek 19 września 2016 roku w naszym kościele ks. biskup Mateusz Ustrzycki odprawia mszę św. – w tym tygodniu obchodzi także imieniny. 

Jesteśmy wdzięczni za obecność, świadczącą, że ziemia Rodziców jest ważna dla księdza Biskupa. Jest to wielka nauka dla nas – Ojczyzna, ziemia Ojca i Matki, na której i dla której, mamy żyć i trudzić się.... Czytaj więcej

Wprowadzenie relikwii

Przed II wojną światową nasi przodkowie zbudowali kaplicę mszalną, aby kilka razy do roku mogła być w Lecce odprawiana msza św. Pojawiła się wtedy potrzeba wyboru świętego, którego imię stałoby się wezwaniem kościoła. 

Od początku XX wieku nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa było upowszechniane w Diecezji Przemyskiej przez ówczesnego biskupa, Józefa Sebastiana Pelczara.... Czytaj więcej

Rekolekcje wielkopostne 2016

26 lutego rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne, prowadzi je ks. Wiesław Szczygieł, pochodzący z Kąkolówki. Rekolekcje są poświęcone nabożeństwu do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W czasie rekolekcji zostaje złożona ofiara na potrzeby Domu Rekolekcyjnego w Lipniku, gdzie posługuje ks. Wiesław. Na zakończenie rekolekcji jest nabożeństwo powierzenia Rodzin i Parafii Najświętszemu Sercu Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi.... Czytaj więcej