Rok Pański 2020

W czasie kolędy rozdaję różance z Ziemi Świętej, jest to dar mój i ks. diakona Szymona. Parafianie chcieli płacić za te różance.  Zaproponowałem złożenie daru na pomoc potrzebującym w Ziemi Świętej. Do puszki na stoliku były składane ofiary na pomoc chrześcijanom w Palestynie. Ta ofiara wyniosła 1000 zł Została przesłana przez pośrednictwo ks.... Czytaj więcej

Pogrzeb ks. Franciszka Pelca

Ks. Kanonik Franciszek Pelc, długoletni proboszcz w Lecce, w Archidiecezji Przemyskiej.

Ks. Franciszek Pelc urodził się 3-go grudnia w 1937 roku w Łańcucie. Jego rodzicami byli Józef i Aniela Barnat. W latach 1952-1955 uczęszczał do szkoły średniej w Łańcucie, a następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Ks.... Czytaj więcej

Prymicje ks. Szymona Kłaka

W ostatnią niedzielę maja, w ur. Zesłania Ducha Św., są święcenia kapłańskie ks. Szymona Kłaka, w katedrze rzeszowskiej. Nie ma nikogo z Lecki, choć byli zapraszani wierni i ministranci. W czasie mszy Prymicyjnej  jest niewielu parafian. Sytuacje ratują goście ks. Szymona. Są obecni kapłani: ks. Stanisław Wójcik, proboszcz z parafii św.... Czytaj więcej

Rok Pański 2019

Budowa kościoła – do tej pory koszt budowy i wystroju wyniósł 1 450 tyś zł.

Budowa Domu Parafialnego – koszt prac 250 tyś zł. Na koncie parafialnym jest obecnie 90 tyś zł.

W sobotę 19 stycznia czcimy św. Józefa Sebastiana Pelczara. Po mszy ucałowanie Jego relikwii. We środę zaś, 30 stycznia jest wspomnienie bł.... Czytaj więcej

Wizytacja 2019

Powitanie ks. Arcybiskupa

Witam księdza Arcybiskupa Metropolitę w naszym kościele. Witam Pasterza nawiedzającego swoją Owczarnię.

Wieś Lecka od wieków należała do parafii Błażowa, więc pod koniec XIX wieku jej proboszczem był bł. ksiądz Bronisław Markiewicz. W czasie wojny mieszkało u nas kolejno kilku kapłanów, odprawiających mszę w starym kościele. Dopiero w 1947 roku ks.... Czytaj więcej

Ołtarz i ambona

W czasie spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej wybrano wykonawcę ołtarza i ambony, ten sam co w Niebylcu – firma Wolski z Czorsztyna. Została też wyrażona zgoda Kurii Przemyskiej na realizację marmurowego ołtarza i ambony według tego, trochę przerobionego projektu. W przeddzień wizytacji został on ustawiony w prezbiterium. Ks. Abp Adam Szal poświęcił go przed rozpoczęciem mszy św.... Czytaj więcej

Rok Pański 2018

Rekolekcje wielkopostne przed drugą niedzielą Wielkiego Postu, głosi ks. Adam Hus, proboszcz z parafii Hadle Szklarskie. 

Klerycy rzeszowscy, podobnie jak w Przemyślu, rozpoczynają rekolekcje wielkopostne. Po ich zakończeniu klerycy czwartego roku otrzymują urząd akolity, przyjmie tę posługę nasz kleryk Szymon. 

Każdy kleryk, aby dostąpić święceń diakonatu, a następnie prezbiteriatu, musi przyjąć poprzedzające je posługi: lektoratu na trzecim roku, która związana jest z posługą Słowa Bożego oraz akolity na roku czwartym, związaną z udzielaniem wiernym Eucharystii.... Czytaj więcej

Prymicje ks. Krzysztofa

Pragnę powitać w naszej wspólnocie parafialnej księdza neoprezbitera Krzysztofa Senejko i jego bliskich. Pochodzi z parafii Nienowice, Jest trzecim kapłanem z tej parafii w ciągu 33 lat jej istnienia. Staje wśród nas u progu swej posługi kapłańskiej. Wraz z nami pragnie się modlić się o Jezusowe łaski dla naszej parafii, o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii, o błogosławieństwo Boże.... Czytaj więcej

Zakończenie roku szkolnego 2018

Od połowy czerwca przebywa w parafii ojciec prof. Wojciech Kowal OMI z Uniwersytetu św. Pawła w Ottawie – mój brat, spędza wśród nas swoje wakacje. Uczestniczy w uroczystość zakończenia roku w naszej szkole podstawowej. 

... Czytaj więcej

Odpust parafialny 2018

Ksiądz Mieczysława Sobiło przewodniczy naszej uroczystości odpustowej. Jest proboszczem w parafii Torki, pochodzi z parafii Nienowice, kiedy tam przebywałem ks. Mieczysław miał swoje prymicje.

Razem czcimy Najświętsze Serce PJ, które nas ukochało aż po śmierć krzyżową, chcemy wielbić tę Miłość niosącą nam zbawienie. Polecamy Bożej opiece, księdza Krzysztofa, także z Nienowic, u progu Jego posługi kapłańskiej.... Czytaj więcej