Kalendarium 2010

Kalendarium prac przygotowawczych do budowy kościoła

31.01.2010

Do wydania zgody na budowę kościoła potrzebny jest plan zagospodarowania terenu działki, tzn. zadecydowanie, gdzie będzie stał kościół, oraz inne zabudowania: plebania, garaż, magazyn, salka na spotkania grup parafialnych. Plan taki musi wybiegać wystarczająco daleko w przyszłość i uwzględniać możliwy rozwój sytuacji, w tym ewentualne decyzje moich następców. Nierozsądne, zatem byłoby takie umiejscowienie kościoła na placu, aby nie pozostało już miejsca dla przyszłej plebani. Decyzja o wzajemnym usytuowaniu kościoła
i plebani powinna być podjęta w obecnej chwili, aby móc otrzymać zgodę na budowę w starostwie powiatowym. Plan zagospodarowania z samym tylko umiejscowieniem kościoła spowoduje natomiast, że w przyszłości trzeba będzie starać się o nowe plany zabudowy, gdyż te, które obecnie zostaną zatwierdzone stracą swoją ważność. Zapewne także cena wykonania planów będzie po latach wyższa.

W planie budowlanym trzeba określić wielkość budynku plebani, aby zapewniła dogodne warunki do korzystania z jej pomieszczeń. Jako mieszkanie księdza trzeba przyjąć
2 pokoje z łazienką (na parterze). Również na parterze, pomieszczenia kuchenne
i gospodarcze: kuchnia, spiżarnia, pralnia z suszarnią, podręczny magazyn, jadalnia – dosyć duża ze względu na konieczność przyjęcia księży przybywających na odpust parafialny i inne uroczystości – oraz pomieszczenia biurowe (kancelaria). Na poddaszu pokój gościnny.
W piwnicy byłaby sala spotkań grup parafialnych oraz pomieszczenia gospodarcze: kotłownia, magazyn opału, magazyn ogólny i garaż. Te wszystkie pomieszczenia winny zmieścić się w jednym budynku.

Sprawa budowy plebani nie była dotąd stawiana na pierwszym planie, gdyż nie uwzględniono konieczności podjęcia decyzji o ewentualnym miejscu jej budowy i wyglądzie na tym etapie realizacji projektu.

Plany budowlane plebani są, zatem związane z projektem ogólnym zagospodarowania działki budowlanej, niemniej jej budowa jest sprawa drugorzędna w stosunku do budowy kościoła, którego potrzeba jest nagląca. Konkretna decyzja o terminie budowy plebani byłaby podjęta w porozumieniu z parafia i jej realizacja nastąpiłaby zapewne nie wcześniej niż po wejściu do nowego kościoła.

19.09.2010

Po koniec miesiąca kwietnia została wykonana nakazana ekspertyza gruntu w miejscu przewidzianym na budowę kościoła. Mówi ona, że są tutaj dosyć trudne warunki do realizacji budowy. Dla rozwiązania tego problemu, projektant zaproponował najpierw tzw. wymianę gruntu.
W miejscu, w którym byłby fundament – robi się wykop i nawozi warstwę kamienia. Po dłuższych konsultacjach z wieloma osobami prowadzącymi budowy, taka propozycja wykonania fundamentów, została odrzucona. Taka decyzja została podjęta w połowie czerwca. Powodem odrzucenia propozycji jest duży koszt wykonania tych prac oraz możliwość obsuwania się wykopu i zalewanie wodą.

Następna propozycja konstruktora – to posadowienie fundamentów na palach – wiercone otwory, zbrojone i zalane betonem. Po konsultacjach, taki sposób wykonania fundamentów został zaakceptowany. Było to w połowie lipca. Pod koniec lipca otrzymaliśmy obietnicę szybkiego dokończenia planów. Nie została ona zrealizowana. W czasie oczekiwania – w połowie sierpnia – pojawiły się wątpliwości dotyczące naszych możliwości wykonania odwiertów pod betonowe pale, zostały wykonane próbne odwierty na placu kościelnym, które nie rozwiały naszych wątpliwości. W rozmowach z osobami pracującymi na budowach usłyszałem o innych sposobach, które widzieli czasie swojej pracy. Poprosiłem, więc o konsultacje jeszcze inne osoby. W tym tygodniu był inny geolog z Politechniki Rzeszowskiej, po zapoznaniu się z ekspertyzą gruntu i z wywierconym w jego obecności otworem, potwierdził dobre wykonanie pierwszej ekspertyzy geologicznej.

Nasza nowa propozycja – początek września. Wykonanie szerokiej ławy fundamentowej pod główną nawą kościoła a pod prezbiterium i zakrystią – gdzie są planowane piwnice – posadowienie fundamentów na litej płycie betonowej. Będzie też konieczne dokładne zdrenowanie całego terenu, a także wzmocniona izolacja fundamentów. Takie plany są wykonywane.
Został zaproszony specjalista od terenów osuwiskowych i prac melioracyjnych, na razie pracuje w Warszawie i nie może się zjawić, może za dwa tygodnie. Chcemy postawić mu pytanie o najlepszy sposób odwodnienia terenu, by odprowadzić wodę, która po warstwie podziemnej skały spływa z góry i gromadzi się na dole placu.

26.09.2010   

Jest decyzja Agencji Rolnej o przyznaniu dotacji unijnych na zalesienie części pola parafialnego. Zostały, więc podjęte prace przy zalesianiu. Ma być kupiona siatka ogrodzeniowa, są potrzebne słupki na ogrodzenie. Potrzeba ich 400 sztuk. Podarowane sprawią, że pieniądze unijne trafią na konto budowy kościoła. Będzie wkrótce wykonywane ogrodzenie, a na wiosnę rozpocznie się sadzenie drzewek. Jeśli i te prace zostaną wykonane przez parafian, to pieniądze z unijnych dopłat, także trafią na konto budowy kościoła.

17.10.2010

Są już dostarczone projekty architektoniczno – budowlane kościoła i plebani. Czekamy na uzupełnienie planów wodno – kanalizacyjnych, ogrzewania, przyłącza elektrycznego i planów wewnętrznych instalacji elektrycznej. Kompletne plany trzeba przedstawić do uzgodnień i w Starostwie Powiatowym, aby otrzymać pozwolenie na budowę. Muszą być też przedstawione komisji budowlanej w Kurii Przemyskiej.