Kalendarium 2012

Kalendarium prac na budowie kościoła

01.01.2012

Chciałbym podziękować wszystkim uczestniczącym w budowie naszego kościoła. Wszystkim ofiarodawcom z parafii, a także tym z poza parafii – rodakom i wszystkim innym, co nam w różnoraki sposób pomagają. Naszą wdzięczność wobec ofiarodawców i pracujących wyrażamy w modlitwie. Modlimy się zwłaszcza w każdą niedzielę w czasie mszy św. za parafian.

Niech Nowy Rok Pański 2012 będzie czasem podążania za Chrystusem Panem naszym. Nadchodzący rok przeżywamy jest pod hasłem „ Kościół naszym Domem”. Właśnie w Nim, Kościele Chrystusa, każdy człowiek odnajduje swoje miejsce, jest upragnionym dzieckiem, witanym przez Kochającego Ojca, przez aniołów i świętych oraz współbraci w wierze. Każdy jest zaproszony do otwarcia serca Wcielonemu Słowu, do – Domem Boga.
 Niech Boże Dziecię, wyciągające ku nam rączkę z betlejemskiego Żłóbka, hojnie darzy Was Wszystkich swoim Błogosławieństwem. Niech wspomoże wszystkich uczestniczących w trudzie budowaniu Mu nowego budynku kościelnego.

Prace, które nas czekają. Trzeba zakupić materiał na okna i na krzyż na wieżyczce. Drzewo na łaty pod dachówkę będzie zakupione w zimie. Wieżyczka kościoła będzie pokryta blachą miedzianą a dach kościoła dachówką, taką samą jak kościół w Błażowej – ale bez innych kolorów. Zadecydowano, że te prace wykona firma z Piątkowej. Rozpoczęcie prac przy dachu ok. połowy lipca, będzie możliwość wykonania wielu prac przez naszych parafian. Wykonanie podsibitki, prace przy konserwacji konstrukcji dachu. Praca przy dachu będzie oczywiście po wykonaniu stropu kościoła. Chcemy go wykonać swoim wysiłkiem. Okna ma wykonać firma z Futomy. Mają oni także wykonać konstrukcje stalową wieżyczki i krzyż na niej. Mamy już stal zbrojeniową, pustaki, drzewo na dach i na szalunki, dachówkę i blachę miedzianą. Razem do tej pory na materiały i prace budowlane wydane zostało 420 tyś zł.

Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik odwiedził w piątek 27 kwietnia, plac budowy naszego kościoła. Był pełen podziwu dla wykonanych przez parafian prac i składanych ofiar. Wszystkim biorącym udział w dziele budowy udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

Przed uroczystością Nawiedzenia Krzyża Papieskiego w naszej parafii, 23 kwietnia, plac budowy odwiedził także ksiądz biskup Marian Rojek.

Po Uroczystości Bożego Ciała rozpoczęto prace przy wykonaniu kanałów grzewczych pod posadzką kościoła. Prace postępowały powoli ze względu na opady deszczu. Prace wykonane – betonowanie kanałów, ubijanie ziemi, także jej wywożenie, przygotowanie do wykonania wylewki po posadzkę.
Jest dokupione dodatkowe drzewo na deski do wykonania szalunku stropu. Drzewo to zostało już pocięte w tartaku. Były wykonywane prace przy uzupełnianiu sadzonek w uprawach leśnych i czyszczeniu już istniejącego lasu.

Spółdzielnia Telefoniczna z Tyczyna i jej prezes p. Stanisław Kruczek oferują pomoc w wykonaniu instalacji elektrycznej w kościele.

Uroczystościom odpustowym Najświętszego Serca Pana Jezusa 15 czerwca przewodniczył ks. Infułat Stanisław Mac z Katedry Rzeszowskiej. Chciałbym wyrazić Mu nasze podziękowanie za Eucharystię i Słowo Boże, w którym zachęcał nas do wytrwałości w dziele budowy naszego kościoła. Byli obecni nasi Rodacy – Archiprezbiter Łańcucki ks. Tadeusz Kocór i senior ks. Kazimierz Biśto, oraz Kapłani z naszego dekanatu.

28.06.2012
Dzisiaj została wykonana wylewka pod posadzkę kościoła. Przed nami prace przy wykonaniu szalunku i zbrojenia stropu kościoła.

1-30.07.2012

Przez cały miesiąc lipiec trwają prace przy wykonaniu szalunków pod strop kościoła – jest ustawione 450 żerdzi podpierających deskowanie. Na deskach szalunku montowane jest zbrojenie stropu oraz belek nośnych, tworzących kasetony. Zostaje wykonane ponad 80 drewnianych kasetonów, są one zamocowane miedzy belkami nośnymi. Uwieńczeniem tych prac jest betonowanie stropu wykonane 30 lipca.

13.08.2012

Po dwóch tygodniach na stropie jest umieszczona metalowa konstrukcja wieży kościelnej a we wnętrzu kościoła rozpoczyna pracę ekipa elektryków.
Wkrótce rozpoczynają się też prace przy wznoszeniu konstrukcji dachu.
Oprócz tych głównych prac jest wykonane utwardzenie kamieniem obejścia kościoła, prace pomocnicze – murarskie, betoniarskie – prace przy konserwacji drzewa na dach.

Wrzesień – październik 2012

Spółdzielnia Telefoniczna z Tyczyna i jej prezes, p. Stanisław Kruczek, zaoferowali pomoc w wykonaniu instalacji elektrycznej w kościele. W pracach tych bierze również udział firma p. Krzysztofa Batora i miejscowi elektrycy.
Rozpoczęły się także prace przy stawianiu konstrukcji dachu, trwają również prace murarskie przy szczytach dachu. Pod koniec października zakończą się ostatnie prace przy konstrukcji dachu – pokrywanie dachówką, wykonuje je firma p. Józefa Wilka z Piątkowej.
W niedzielę 7 października przebywał na placu budowy ks. bp. Jan Niemiec – pochodzący z Dobrzechowa, jest on biskupem pomocniczym na Ukrainie w diecezji Kamieniec Podolski. Od 3 lat mieszka w Polsce z powodu poważnej choroby.

12 października został umieszczony na wieży kościoła daszek z metalowym krzyżem. A oto tekst dokumentu umieszczonego w kuli pod krzyżem.

W Imię Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jedynego, na Jego cześć i chwałę.
W dniu 24 października 2010 roku, nasz Rodak J. E. Mateusz Ustrzycki, emerytowany Biskup Pomocniczy Diecezji Hamilton w Kanadzie, w asyście Księży Rodaków, Prałata Tadeusza Kocóra i Kanonika Kazimierza Biśto odprawił Mszę św.
 i poświęcił plac pod budowę świątyni.
Rok 2011 był rokiem beatyfikacji Wielkiego Polaka, Papieża Jana Pawła II – go.
 W tymże roku Parafianie z Lecki, pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Stanisława Kowala rozpoczęli budowę tej świątyni pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Kościół wznosili Parafianie, korzystając z pomocy firmy Henryka Czarnika z Białki. Pracę Parafian organizował Andrzej Cygan. Wielką pomoc w podjęciu decyzji o budowie okazał zmarły tragicznie śp. Stefan Bator.
Kościół projektowali: mgr inż. arch. Maciej Farbisz i mgr inż. Wincenty Janowski. Kierownikami budowy są: Andrzej Sowa i Stanisław Kruczek, zaś inspektorami nadzoru: Lucyna Kustra i Augustyn Rybka.
Metalową konstrukcję wieży wraz z krzyżem oraz okna wykonała firma Grzegorza
 i Leonarda Ząbków z Futomy. Wykonanie i pokrycie dachu zapewniła firma Józefa Wilka
 z Piątkowej. Do czasu sporządzenia niniejszego pisma na budowę wydano 600 000 zł
 (1000 kg pszenicy kosztuje 900 zł).
Namiestnikiem Piotrowym w Rzymie jest Jego Świątobliwość Benedykt XVI.
W Archidiecezji Przemyskiej pasterzuje Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik.
Proboszczem Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lecce jest Ksiądz Stanisław Kowal.

Ojciec Franciszek Wiater, OFM podarował parafii kamień – relikwię z Góry Golgoty w Jerozolimie, który posłuży jako kamień węgielny wmurowany w bryłę kościoła. Ojciec Franciszek, rodem z Pstrągowej, jest członkiem Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych (kiedyś Reformaci). Od wielu lat przebywa w Ziemi Świętej, w Palestynie, obecnie w klasztorze w Betfage koło Betanii.
Piotr Gwazdacz, mieszkaniec Lecki, napisał w swoich wspomnieniach: „W 1935 roku w Lecce zorganizowaliśmy Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Wiejskiej, mnie zaś spotkał zaszczyt przewodniczenia mu w ostatnich latach przed wojną 1939 roku. Pewnego dnia, przechodząc drogą przez wieś zobaczyłem leżący na skrzyżowaniu dróg krzyż, z wizerunkiem Ukrzyżowanego twarzą zanurzonego w błocie. Podniosłem krzyż, wizerunek oczyściłem i zawiesiłem go na kasztanie obok rosnącym, gdyż drzewo krzyża – pamiątki straszliwej zarazy, która przed laty dotknęła okolicę – już ze starości się rozsypało. W tym też czasie nasunęła mi się zbożna myśl, aby na pamiątkę powstania naszej organizacji młodzieżowej zbudować choćby skromną kapliczkę, w której ten krzyż pamiątkowy byłby zabezpieczony od całkowitego zniszczenia. Na najbliższym zebraniu propozycje tę przedstawiłem kolegom. Wszyscy z zadowoleniem ją przyjęli i zadeklarowali czynną pomoc”. Inicjatywa ta przerodziła się w plany budowy kaplicy mszalnej, która po II – giej wojnie światowej stała się kościołem parafialnym.

W kościele tym wisi przy drzwiach krzyż: czy ten sam, o którym wspominał Piotr Gwazdacz, dzisiaj niestety stwierdzić niepodobna… Wędruje on obecnie od domu do domu w naszej wspólnocie parafialnej, która przed nim modli się, dziękując za Boże łaski i ludzki wysiłek – za kościół obecny i ten nowo budowany.

Naszą modlitewną wdzięczność wobec dobroczyńców wyrażamy w każdą niedzielę w czasie mszy św. za parafian, a w październiku uczestnicząc w nabożeństwach różańcowych. Szczególne dziękczynienie będzie miało miejsce w niedzielę 28 października, która jest dniem liturgicznym Rocznicy Poświecenia Kościoła. Będziemy pamiętać o wszystkim uczestniczących w jakikolwiek sposób w dziele budowy naszej nowej świątyni. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom z parafii, a także spoza niej – rodakom i wszystkim, którzy nam w różnoraki sposób pomagają. Stokrotne Bóg zapłać!