Kalendarium 2013

Kalendarium prac na budowie kościoła

W tę świętą noc gromadzimy się w Imię Pańskie. Sercami naszymi owładnął Boży pokój i Boża radość. Oto Słowo staje się Ciałem i zamieszkuje między nami. Pan niebios zstępuje w ludzką historię. Chryste, któryś tamtej historycznej nocy narodził się w Betlejem, tej nocy narodź się w sercach Twoich wiernych. Niechaj w tę świętą noc ogarnie nas Twoja wielka światłość, a radość tej nocy trwa w nas zawsze. Z aniołami i pasterzami, z niebem i ziemią stańmy przed żłóbkiem, by adorować Dziecię i śpiewać Mu hymn chwały. Prosimy Cię Panie, wszechmocny Boże, daj nam, by nowe narodzenie się Twego Syna oswobodziło nas od jarzma grzechu, w jakim trzyma nas dawna niewola.
 Niech Nowy Rok Pański 2013 będzie czasem podążania za Chrystusem Panem naszym. Nadchodzący rok przeżywamy jest pod hasłem „ Być solą ziemi”. Niech Boże Dziecię, wyciągające ku nam rączkę z betlejemskiego Żłóbka, hojnie darzy Was Wszystkich swoim Błogosławieństwem, aby każdy był gorliwym świadkiem wiary. Niech o niej świadczy nowa świątynia parafialna napełniona modlącym się ludem. Niech Boża Dziecina wspomoże wszystkich uczestniczących w trudzie budowania nowego kościoła.
 Chciałbym podziękować wszystkim uczestniczącym w budowie naszego kościoła. Wszystkim ofiarodawcom z parafii, a także tym z poza parafii – rodakom i wszystkim innym, co nam w różnoraki sposób pomagają. Naszą wdzięczność wobec ofiarodawców i pracujących wyrażamy w modlitwie. Modlimy się zwłaszcza w każdą niedzielę w czasie mszy św. za parafian.

W obecnym kościele wisi przy drzwiach krzyż: czy ten sam, o którym wspominał Piotr Gwazdacz, dzisiaj niestety stwierdzić niepodobna… Wędruje on obecnie od domu do domu w naszej wspólnocie parafialnej, która przed nim modli się, dziękując za Boże łaski i ludzki wysiłek – za kościół obecny i ten nowo budowany.
W mijającym roku odwiedzili naszą parafię: Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik – był pełen podziwu dla wykonanych przez parafian prac i składanych ofiar. Wszystkim biorącym udział w dziele budowy udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Przed uroczystością nawiedzenia naszej parafii przez Krzyż Papieski, na placu budowy był także ksiądz biskup Marian Rojek. Był też ks. bp. Jan Niemiec – pochodzący z parafii Dobrzechów, jest on biskupem pomocniczym na Ukrainie w diecezji Kamieniec Podolski.
Uroczystościom odpustowym Najświętszego Serca Pana Jezusa 15 czerwca przewodniczył ks. Infułat Stanisław Mac z Katedry Rzeszowskiej.
O. Franciszek Wiater, OFM podarował parafii kamień – relikwię z Góry Golgoty w Jerozolimie, który posłuży jako Kamień Węgielny wmurowany w bryłę kościoła.

Po Uroczystości Bożego Ciała rozpoczęto prace przy wykonaniu kanałów grzewczych pod posadzką kościoła. Po ich zakończeniu rozpoczęło się wykonanie szalunku i zbrojenia stropu kościoła. Uwieńczeniem tych prac jest betonowanie stropu wykonane 30 lipca. Po dwóch tygodniach na stropie została postawiona metalowa konstrukcja wieży a we wnętrzu kościoła rozpoczyna pracę ekipa elektryków. Wkrótce rozpoczynają się też prace przy wznoszeniu konstrukcji dachu. Pod koniec października kończą się pokryciem dachu ceramiczną dachówką. W połowie grudnia są zamontowane w kościele aluminiowe okna.
Kolejne prace to tynkowanie i szpachlowanie stropu. Wkopanie szamba i ułożenie rur kanalizacyjnych, następnie formowanie obejścia kościół – nasyp wokół budynku – trasa procesji i wjazdów. Padła propozycja wykonania drzwi wejściowych – na drzwiach wizerunek starego kościoła, obraz Serca P J, postać bł. Ks. Bronisława Markiewicza – w latach 1877 – 1882 proboszcza w Błażowej – czyli i w Lecce, oraz wizerunek rąk podnoszących z ziemi Krzyż.
Wiosną, po Wielkanocy jest planowana uroczystość wmurowania Kamienia Węgielnego przez ks. Arcybiskupa Józefa Michalika. Natomiast w uroczystość odpustową ks. bp. Mateusz Ustrzycki ma wprowadzić relikwie bł. ks. Bronisława.

Do tej pory zostało wydane 670 tys. zł. Parafianie w ciągu dwóch lat przepracowali 22 500 godzin przy budowie kościoła.

24.02.2013

W czasie rozmowy z ks. arcybiskupem Józefem Michalikiem zostały uzgodnione terminy uroczystości parafialnych:

– Uroczystość Poświęcenia Kamienia Węgielnego – w dzień odpustu parafialnego, który będzie przeniesiony na niedzielę 9 czerwca g. 12.00. Uroczystości tej będzie przewodniczył ks. bp. Mateusz Ustrzycki, nasz Rodak z Kanady.

– Poświęcenie Kościoła 8 września o g. 16.00 – przewodniczył będzie ks. abp Józef Michalik Metropolita Przemyski.

W imieniu całej wspólnoty parafialnej pragnę zaprosić wszystkich Rodaków i naszych Przyjaciół, aby wzięli udział w tych historycznych wydarzeniach.

Do tych uroczystości przygotowujemy się przez Misje Parafialne. Będą one od 18 do 25 maja. Naszym przewodnikiem po Drogach Wiary będzie ks. Janusz Krygowski wraz z Animatorami.

Nastąpiła zmiana w terminie parafialnych uroczystości.

Odpust parafialny będzie 7 czerwca w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Uroczystość Poświęcenia Kamienia Węgielnego będzie natomiast w ostatnią niedzielę czerwca, czyli 30 czerwca. Uroczystości tej będzie przewodniczył ks. bp. Mateusz Ustrzycki, nasz Rodak z Kanady.

Poświęcenie Kościoła 8 września o g. 16.00 – przewodniczył będzie ks. abp Józef Michalik Metropolita Przemyski.

W imieniu całej wspólnoty parafialnej pragnę zaprosić wszystkich Rodaków i naszych Przyjaciół, aby wzięli udział w tych historycznych wydarzeniach.

 

Od 18 maja w nowym kościele sprawujemy świętą liturgię. W tym dniu rozpoczęliśmy misje parafialne a w dzień odpustu parafialnego oddaliśmy cześć relikwiom bł. ks. Bronisława Markiewicza, kiedyś naszego błażowskiego proboszcza. Ostatnia niedziela czerwca to uroczystość wmurowania Kamienia Węgielnego, przewodniczył jej ks. bp. Mateusz Ustrzycki z Kanady, nasz Rodak. 8 września kościół ten został poświęcony przez ks. Abpa Józefa Michalika, metropolitę przemyskiego.

Obecnie trwają prace przy wykonaniu ogrzewania kościoła, są wykonane prace przy ociepleniu ścian zewnętrznych. Przed nami decyzja o wyglądzie granitowej posadzki – wybór koloru płytek i firmy wykonującej prace. Trzeba położyć kafelki w ubikacjach, w korytarzu i salce nad zakrystią. Trwają poszukiwania propozycji wyglądu ołtarza i ambony, wystrój głównej ściany kościoła z obrazem Serca P J. Dalsze prace to malowanie kościoła i wykonanie ławek oraz oświetlenia. Do tej pory koszt prac wyniósł 830 tyś zł.

Kończy się Rok Pański 2013, chcemy podziękować Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za otrzymane łaski. Nowy budynek kościelny od połowy maja służy naszej wspólnocie wiary. W świętą noc Bożego Narodzenia zgromadzimy się w nim, aby adorować Dziecię i śpiewać Mu hymn chwały. Prosić będziemy – wszechmocny Boże, daj nam, by nowe narodzenie się Twego Syna przyniosło Boży pokój i Boża radość. Niech Narodzone Dziecię, wyciągające ku nam rączkę z betlejemskiego Żłóbka, hojnie darzy wszystkich swoim błogosławieństwem, aby każdy z nas był gorliwym świadkiem wiary. Niech o niej świadczy ta świątynia parafialna napełniona modlącym się ludem.

 Niech Boża Dziecina wspomoże wszystkich uczestniczących w trudzie budowania nowego kościoła. Chciałbym w imieniu wszystkich parafian podziękować uczestniczącym w budowie naszego kościoła. Wszystkim ofiarodawcom z parafii, a także tym z poza parafii – rodakom i wszystkim innym, co nam w różnoraki sposób pomagali. Naszą wdzięczność wobec ofiarodawców i pracujących wyrażamy w modlitwie. Modlimy się zwłaszcza w każdą niedzielę w czasie mszy św. za parafian.