Kalendarium 2014

styczeń – maj

W zimie, ze względu na ciepłą pogodę, wykonano prace przy doprowadzeniu wody ze studni, instalację grzewczą i wodociągową oraz kanalizację z szambem. Została uzupełniona instalacja elektryczna w piwnicy. Zakończone zostało układanie płytek w kotłowni, na korytarzach, łazience i w salce na piętrze. Jest przygotowywane wyposażenie łazienki, dozownik z mydłem, ręczniki itd.

Został przygotowany wniosek o dotację unijną – zadanie: kostka brukowa wokół kościoła, wniosek jest przyjęty, czeka w kolejce, na razie nie ma pieniędzy unijnych na jego realizację.

Zostały wykonane prace przy instalacji ogrzewania kościoła, jest on ogrzewany piecem olejowym, jest to ogrzewanie nadmuchowe. Powietrze do pieca jest pobierane spod sufitu, podgrzewane i tłoczone kanałami do kościoła. Zakrystia i salka jest niezależnie od kościoła ogrzewana kaloryferami.

Zostało zaorane i ogrodzone pole przeznaczone na zalesienie z dotacją unijną. W marcu będą zakupione i zasadzone sadzonki dęba – ok. 2 ha.

Malowanie kościoła: były dwie ekipy malarzy – ze Lwowa – malują w Zaczerniu, i z Lubatowej. Mają przedstawić propozycje dekoracji ścian kościoła.

Do tej pory wydano 916 tyś zł. Na lokacie bankowej jest 150 tyś zł, na rachunku bieżącym jeszcze ponad 30 tyś zł.

W kwietniu minęła kadencja Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Zostały ogłoszone wybory do nowej Rady.

Przebieg wyborów – były rozdawane listy z nazwiskami kandydatów. Były przez parafian zgłoszone 52 osoby jako możliwi kandydaci, zgodziło się startować w wyborach tylko 7 z nich. Ze względu na bardzo małą ilość kandydatów został wprowadzony próg wyborczy, bez niego kandydat z kilkoma głosami, czyli z niewielkim poparciem, mógłby być wybrany. Próg ten będzie wynosił 50% wszystkich głosów. Jeśli kandydat go osiągnie, czyli będzie miał poważne poparcie i zaufanie parafian, zostaje włączony do Rady. Głosuje się w domu – zaznaczając swoich kandydatów przez kółko lub X na numerze listy. Można zaznaczyć jednego, dwóch, trzech, czterech, pięciu, można nikogo nie zaznaczyć. Karteczki oddajemy w następną niedzielę wrzucając złożoną do koszyka w czasie składki mszalnej.

Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej: z wyboru – Kiełbasa Mieczysław, Kuś Wiesław, Szczygieł Wiesław, Turczyk Mirosław. Z nominacji proboszcza – Małgorzata Pyra, Andrzej Bieszczad, Stanisław Cag, Aleksander Ustrzycki. Jako przedstawiciel grup parafialnych Marta Rząsa, ze wspólnoty Nocnej Adoracji.

Pierwsze spotkanie odbyło się w niedzielę 25 maja. Rozpoczęło się modlitwą o Boże błogosławieństwo dla parafii. Członkowie Rady złożyli ślubowanie: Przyrzekam Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Rady Duszpasterskiej parafii Lecka będę spełniał według najlepszej woli, zgodnie z moim sumieniem i przepisami prawa kościelnego. Tak mi dopomóż Bóg!”

Rada została zapoznana z bieżącymi sprawami parafialnymi.