Kapłani

Kapłani pracujący w Lecce

Ks.Marian Rudolf SPYTKOWSKI

Parafia Narodzenia N.M.P. Dąbrowica 

Jezuita. Ostatni zakonny proboszcz naszej parafii urodził się 1 lipca 1907 roku w Tarnowie, w rodzinie Juliana Spytkowskiego i Anny z domu Skotnickiej. Uczył się w różnych szkołach, egzamin dojrzałości zdał w 1929 r., w Pińsku. Będąc w czwartej klasie gimnazjum zgłosił się do zakonu Jezuitów. Studiował filozofię w Krakowie (1929-1932) oraz teologię w Lublinie. Tu właśnie, 5 grudnia 1937 roku, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Galla. Spełniał następnie różne funkcje zakonne. Był socjuszem prefekta Małego Seminarium w Nowym Sączu, subministrem w Chyrowie (1934), Krakowie, operariuszem w Szczecinie. Pracował jako wikariusz w Nowym Sączu (1938), w Starej Wsi (1941-1943), w Szlagowie na Dolnym Śląsku, a w latach 1950-1957 jako administrator kościoła w Leginach koło Świętej Lipki. Prowadził katechezę w gimnazjum i liceum Sióstr Benedyktynek w Staniątkach (1946). Pełnił również funkcje dyrektora Caritasu w Starej Wsi, Kłodzku i Bystrzycy oraz przewodniczącego Delegatury Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Przysietnicy. Dnia 12 września 1957 r. objął parafię Dąbrowica i był jej ostatnim proboszczem zakonnym. Posługę proboszcza zakończył 18 marca 1961 roku. W tym samym roku został ministrem domu zakonnego w Czechowicach, gdzie przez siedem lat prowadził rekolekcje penitencjarne dla księży. W latach 1968-1979 był kapelanem sióstr w Wilkowicach. Kiedy stan zdrowia nie pozwalał na dalszą pracę, O. Spytkowski udał się do Częstochowy. Tu właśnie zmarł 9 stycznia 1981 roku i został pochowany.

O. Spytkowski w czasie swej posługi w naszej parafii starał się zaktywizować parafian i wypracować w nich odpowiedzialność za wspólne dobro. Powołał nową Radę Parafialną z podziałem na odpowiednie sekcje. Osoby zasłużone dla parafii minowano honorowymi członkami Rady. Ówczesny proboszcz dbał także o kulturę muzyczną w parafii, m.in. prowadzenie chóru parafialnego powierzył bowiem uczniowi szkoły muzycznej, który był także organistą w parafii. Szczególną troską otaczał młodzież. W parafii została utworzona grupa teatralna, która w latach 1957-1961 była bardzo aktywna. Organizowano zabawy andrzejkowe, sylwestrowe oraz wycieczki rowerowe.

Kontynuując działania swojego poprzednika o. Spytkowski także czynił starania o powiększenie parafii, jednakże przeszkodził mu sprzeciw części mieszkańców.

O. Marian Spytkowski, jak wiemy od starszych parafian, odznaczał się pracowitością i był powszechnie lubiany

Ks.Józef GRYDYK

Przyszedł na świat 13 stycznia 1901 w Rymanowie. Po zakończeniu studiów gimnazjalnych w Brzozowie, Sanoku i Nakle (1913-1921), wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu (1921-1925). Po przyjęciu święceń kapłańskich 29 czerwca 1925 r. pracował w następujących parafiach: Tyczyn (1925-1926), Rokietnica (1926-1929), Kramarzówka (1929-1938), Pikulice (1938-1939), Bircza (1939-1942), Lecka (1942-1943), Jasło (1943 -1945), Jasło – Niegłowice (1945-1947), Wólka Pełkińska (1947-1948). 10 marca 1948 został mianowany proboszczem parafii Wólka Pełkińska i spełniał tę funkcję do 15 lutego 1961 r. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Babimoście. W uznaniu za gorliwą pracę dla Kościoła Przemyskiego został odznaczony Expositorio Canonicali (1949) oraz przywilejem używania Rokiety i Mantoletu (1970). Zmarł w Babimoście 27 czerwca 1979 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w rodzinnej parafii Rymanów 29 czerwca 1979 r.

Ks. Kan. Wojciech BOGDAN

Urodził się w Hyżnem w roku 1888 dziewiątego kwietnia. Po studiach gimnazjalnych w Rzeszowie w latach 1901 – 1909, wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Po ukończeniu Seminarium przyjął świecenia kapłańskie w katedrze przemyskiej 5 lipca 1914 roku. Pierwszą parafia był Tarnowiec a później inne parafie, w których pracował jako wikariusz. Kilkakrotnie przebywał na urlopie zdrowotnym. W czasie wojny od 1942 do 1946 roku przebywał w Lecce, gdzie posługiwał duszpastersko w miejscowym kościele. Po utworzeniu parafii zamieszkał w rodzinnej miejscowości – Hyżnem i tam zmarł 21 sierpnia w 1955 roku. W 1952 roku został odznaczony przywilejem E.C.

Ks. Stanisław RYSZ

Urodził się w Haczowie 29 października 1904 roku. Do gimnazjum uczęszczał w Brzozowie w latach 1918 – 1926. Po maturze wstąpił do Seminarium Przemyskiego gdzie studiował w latach 1926 do 1931. Po ukończeniu studiów przyjął święcenia kapłańskie 30 maja 1931 roku. Był wikariuszem w Lubeni i następnie w innych parafiach. Od 5 lipca 1949 roku mianowany proboszczem w nowo utworzonej parafii Lecka. W 1976 roku, 24 czerwca przekazał obowiązki proboszczowskie swemu następcy. Jako emeryt zamieszkał w rodzinnym Haczowie i tam zmarł 2 listopada 1977 roku. Odznaczony przywilejem E.C. w 1952 roku i R.M. w roku 1968.

Ks. Franciszek PELC


Proboszcz w latach 1976 – 2008.

Ks. Stanisław KOWAL

Obecny proboszcz

Kapłani i zakonnicy nasi rodacy

Ks. Kazimierz BIŚTO – emeryt

Ks. Prałat Tadeusz Kocór

Proboszcz w Łańcucie w parafii farnej p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Ks. Leszek Dopart – Błażowa

S. Józefa – Krystyna Chuchla – Augustianka- Kraków

www.augustianki.pl

Zmarli

Ś. Donata Gruba Służebniczka NMP

Urodzona w Lecce 24 października 1905, 2 lipca w 1928 rozpoczeła nowicjat, śluby zakonne złożyła 2 sierpnia w 1932 roku, zmarła w Baltimore w USA 31 sierpnia w 1995 roku.

Br. BIŚTO Józef SI

Urodzony 23.10.1899 r. w miejscowości Lecka k. Błażowej pow. rzeszowski, syn Piotra i Anny z d. Kuś. Wstąpił 05.02.1926 r. do klasztoru Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi. W okresie okupacji niemieckiej przebywał w klasztorze w Czechowicach, tam 10.04.1940 r. aresztowany. Przewieziony do więzienia w Bielsku, stamtąd do więzienia w Sosnowcu – byłej fabryki Schöena, skąd 14.04.1940 r. w transporcie zbiorowym wysłany został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3600. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie przeżył, wyzwolony przez wojska amerykańskie 29.04.1945 r. Po wyzwoleniu obozu pomocnik kucharza w Kurii Generalnej w Rzymie w latach 1945–1947. Po powrocie do kraju kucharz w Nowym Sączu, Krakowie, Czechowicach i Kłodzku – kucharz i ogrodnik. Zmarł 21.11.1983 r. w Kłodzku.

Br. STEC Antoni TJ

Ur. w 1902, wstąpił do zakonu Jezuitów w 1926, zmarł w roku 1973 i został pochowany na cmentarzu w Lecce.

S. Fidela Kuś Dominikanka

Zm. 18 maja 2010 r.

Ś. Biśto Katarzyna Ignacja Służebniczka NMP

S. Katarzyna (im. zakonne Ignacja) Biśto, urodziła się 1 czerwca 1919 roku w Lecce i następnego dnia została ochrzczona w parafii Błażowa. Jej rodzice Michał i Amelia byli rolnikami. Podczas II wojny światowej, 14 maja 1941 roku, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Starej Wsi k. Brzozowa (diec. przemyska). Pierwsze śluby zakonne złożyła 15 maja 1944 roku, a wieczyste 20 października 1949.

Siostra przez całe życie zakonne pracowała jako kucharka. Na placówce w Osieku pracowała 10 lat, w Igołomi k. Krakowa 29 lat, w Masłowie k. Kielc 17 lat i w Spytkowicach k. Chabówki 10 lat.

Siostra Ignacja była bardzo dobrą siostrą, cichą, pokorną, bardzo oddaną ludziom. Wszędzie, gdzie pracowała, służyła wszystkim potrzebującym. Przez ostatnie lata poważnie chorowała i była leżąca. Była jednak bardzo cierpliwa, rozmodlona, pełna optymizmu i pogody ducha, wdzięczna za wszelkie dobro.

Siostra zmarła 27 grudnia 2013 roku. Przeżyła 94 lata, w Zgromadzeniu 72. Pogrzeb odbył się w parafii w Spytkowicach, gdzie spoczęła na miejscowym cmentarzu.