Kapłani

Kapłani pracujący w Lecce

Ks.Marian Rudolf SPYTKOWSKI

spytk

Ur. 1 VII 1907 w Tarnowie, wst. 17 I 1924 w Kaliszu, ks. 5 XII 1937 w Warszawie, zm. 9 I 1981 w Częstochowie. Syn Juliana i Anny z domu Skotnickiej. Studiował filozofię w Krakowie 1929-32 oraz teologię w Lublinie 1934-38. Wikariusz w Nowym Sączu 1938-39 i Starej Wsi 1939-40, kapelan sióstr w Lecce k. Rzeszowa 1940-41, wikariusz w Starej Wsi 1941-43 i Szlagowie na Dolnym Śląsku 1945-46, katecheta w gimnazjum benedyktynek w Staniątkach 1946-47, operariusz w Szczecinie 1948-49, administrator kościoła w Leginach k. Świętej Lipki 1950-57, operariusz w Dąbrowicy k. Lublina 1957-61, minister i rekolekcjonista w Czechowicach 1961-68 oraz kapelan sióstr służebniczek w Wilkowicach 1968-79

Ks.Józef GRYDYK

Przyszedł na świat 13 stycznia 1901 w Rymanowie. Po zakończeniu studiów gimnazjalnych w Brzozowie, Sanoku i Nakle (1913-1921), wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu (1921-1925). Po przyjęciu święceń kapłańskich 29 czerwca 1925 r. pracował w następujących parafiach: Tyczyn (1925-1926), Rokietnica (1926-1929), Kramarzówka (1929-1938), Pikulice (1938-1939), Bircza (1939-1942), Lecka (1942-1943), Jasło (1943 -1945), Jasło – Niegłowice (1945-1947), Wólka Pełkińska (1947-1948). 10 marca 1948 został mianowany proboszczem parafii Wólka Pełkińska i spełniał tę funkcję do 15 lutego 1961 r. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Babimoście. W uznaniu za gorliwą pracę dla Kościoła Przemyskiego został odznaczony Expositorio Canonicali (1949) oraz przywilejem używania Rokiety i Mantoletu (1970). Zmarł w Babimoście 27 czerwca 1979 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w rodzinnej parafii Rymanów 29 czerwca 1979 r.

Ks. Kan. Wojciech BOGDAN

Urodził się w Hyżnem w roku 1888 dziewiątego kwietnia. Po studiach gimnazjalnych w Rzeszowie w latach 1901 – 1909, wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Po ukończeniu Seminarium przyjął świecenia kapłańskie w katedrze przemyskiej 5 lipca 1914 roku. Pierwszą parafia był Tarnowiec a później inne parafie, w których pracował jako wikariusz. Kilkakrotnie przebywał na urlopie zdrowotnym. W czasie wojny od 1942 do 1946 roku przebywał w Lecce, gdzie posługiwał duszpastersko w miejscowym kościele. Po utworzeniu parafii zamieszkał w rodzinnej miejscowości – Hyżnem i tam zmarł 21 sierpnia w 1955 roku. W 1952 roku został odznaczony przywilejem E.C.

Ks. Stanisław RYSZ

rysz

Urodził się w Haczowie 29 października 1904 roku. Do gimnazjum uczęszczał w Brzozowie w latach 1918 – 1926. Po maturze wstąpił do Seminarium Przemyskiego gdzie studiował w latach 1926 do 1931. Po ukończeniu studiów przyjął święcenia kapłańskie 30 maja 1931 roku. Był wikariuszem w Lubeni i następnie w innych parafiach. Od 5 lipca 1949 roku mianowany proboszczem w nowo utworzonej parafii Lecka. W 1976 roku, 24 czerwca przekazał obowiązki proboszczowskie swemu następcy. Jako emeryt zamieszkał w rodzinnym Haczowie i tam zmarł 2 listopada 1977 roku. Odznaczony przywilejem E.C. w 1952 roku i R.M. w roku 1968.

Ks. Franciszek PELC

pelc

Proboszcz w latach 1976 – 2008.

Ks. Stanisław KOWAL

kowal

Obecny proboszcz

Kapłani i zakonnicy nasi rodacy

Ks. Kazimierz Biśto – emeryt

Ks. Prałat Tadeusz Kocór – proboszcz w Łańcucie w parafii farnej p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

kocor

Ks. Leszek Dopart – Błażowa

dopart

S. Józefa – Krystyna Chuchla – Augustianka- Kraków

www.augustianki.pl

Zmarli

Ś. Donata Gruba Służebniczka NMP

Urodzona w Lecce 24 października 1905, 2 lipca w 1928 rozpoczeła nowicjat, śluby zakonne złożyła 2 sierpnia w 1932 roku, zmarła w Baltimore w USA 31 sierpnia w 1995 roku.

Br. BIŚTO Józef TJ

Ur. 23 X 1899 w m. Lecka k. Błażowej, wst. 5 II 1926 w Starej Wsi, zm. 21 XI 1983 w Kłodzku. Syn Piotra i Anny z d. Kuś. Kucharz i ogrodnik. Aresztowany przez hitlerowców 10 IV 1940 w Czechowicach był więziony w Bielsku Białej, Cieszynie, Sosnowcu i Dachau. Po wyzwoleniu obozu pomocnik kucharza w Kurii Generalnej w Rzymie 1945-47. Po powrocie do kraju kucharz w Nowym Sączu, Krakowie, Czechowicach i Kłodzku

Br. STEC Antoni TJ

Ur. w 1902, wstąpił do zakonu Jezuitów w 1926, zmarł w roku 1973 i został pochowany na cmentarzu w Lecce.

S. Fidela Kuś Dominikanka

Zm. 18 maja 2010 r.

Ś. Biśto Katarzyna Ignacja Służebniczka NMP

S. Katarzyna (im. zakonne Ignacja) Biśto, urodziła się 1 czerwca 1919 roku w Lecce i następnego dnia została ochrzczona w parafii Błażowa. Jej rodzice Michał i Amelia byli rolnikami. Podczas II wojny światowej, 14 maja 1941 roku, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Starej Wsi k. Brzozowa (diec. przemyska). Pierwsze śluby zakonne złożyła 15 maja 1944 roku, a wieczyste 20 października 1949.

Siostra przez całe życie zakonne pracowała jako kucharka. Na placówce w Osieku pracowała 10 lat, w Igołomi k. Krakowa 29 lat, w Masłowie k. Kielc 17 lat i w Spytkowicach k. Chabówki 10 lat.

Siostra Ignacja była bardzo dobrą siostrą, cichą, pokorną, bardzo oddaną ludziom. Wszędzie, gdzie pracowała, służyła wszystkim potrzebującym. Przez ostatnie lata poważnie chorowała i była leżąca. Była jednak bardzo cierpliwa, rozmodlona, pełna optymizmu i pogody ducha, wdzięczna za wszelkie dobro.

Siostra zmarła 27 grudnia 2013 roku. Przeżyła 94 lata, w Zgromadzeniu 72. Pogrzeb odbył się w parafii w Spytkowicach, gdzie spoczęła na miejscowym cmentarzu.