Ogłoszenie

Nadchodzi czas podjęcia starań o dokończenie naszego dzieła – budowa domu parafialnego. Dlaczego potrzebna jest nowa plebania?

Plebania, jako mieszkanie kapłana oraz miejsce na pomieszczenia służące wspólnocie parafialnej, jest istotną częścią zabudowań kościelnych. Obecna plebania została wybudowana w czasie II wojny światowej, ma zatem już 75 lat. Jako materiał budowlany posłużyła cegła z rozbiórki innych budynków.... Czytaj więcej

Rok Pański 2017

W niedzielę 8 stycznia odbył się koncert chóru z Lubeni. Śpiewali tradycyjne kolędy i pastorałki. 

W poniedziałek 30 stycznia przypadło wspomnienie liturgiczne bł. ks. Bronisława Markiewicza – proboszcza Błażowej. Po mszy św. wierni ucałowali relikwie i uczestniczyli w modlitwie za przyczyną naszego świętego proboszcza.

W połowie lutego jest już postawiona w kościele część ławek.... Czytaj więcej

Rok Pański 2016

W naszej parafii mieszka 780 osób. 

W Domu Parafialnym, w Błażowej, można spotkać się z panią psycholog – można skorzystać z rozmowy i porady w razie problemów dotyczących spraw rodzinnych, wychowania dzieci, problemów alkoholowych w rodzinie. Jest możliwość uzyskania pomocy w trudnych sprawach małżeńskich, zwykle są to problemy alkoholowe. 

W sobotę 30 stycznia obchodzimy wspomnienie bł.... Czytaj więcej

Ks. bp Mateusz Ustrzycki

W poniedziałek 19 września 2016 roku w naszym kościele ks. biskup Mateusz Ustrzycki odprawia mszę św. – w tym tygodniu obchodzi także imieniny. 

Jesteśmy wdzięczni za obecność, świadczącą, że ziemia Rodziców jest ważna dla księdza Biskupa. Jest to wielka nauka dla nas – Ojczyzna, ziemia Ojca i Matki, na której i dla której, mamy żyć i trudzić się.... Czytaj więcej

Wprowadzenie relikwii

Przed II wojną światową nasi przodkowie zbudowali kaplicę mszalną, aby kilka razy do roku mogła być w Lecce odprawiana msza św. Pojawiła się wtedy potrzeba wyboru świętego, którego imię stałoby się wezwaniem kościoła. 

Od początku XX wieku nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa było upowszechniane w Diecezji Przemyskiej przez ówczesnego biskupa, Józefa Sebastiana Pelczara.... Czytaj więcej

Rekolekcje wielkopostne 2016

26 lutego rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne, prowadzi je ks. Wiesław Szczygieł, pochodzący z Kąkolówki. Rekolekcje są poświęcone nabożeństwu do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W czasie rekolekcji zostaje złożona ofiara na potrzeby Domu Rekolekcyjnego w Lipniku, gdzie posługuje ks. Wiesław. Na zakończenie rekolekcji jest nabożeństwo powierzenia Rodzin i Parafii Najświętszemu Sercu Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi.... Czytaj więcej

Rok Pański 2015

Jest decyzja Urzędu Marszałkowskiego o dopłacie unijnej do kosztów ułożenia kostki brukowej wokół kościoła. Po rozmowach z firmami, które mogłyby się podjąć tej pracy zostaje wybrana firma „JAR” z Kielnarowej. Prace zakończyły się w drugim półroczu. 

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego w naszej wspólnocie parafialnej przebywa ojciec Sebastian Chmiel, kombonianin z Czadu, nasz rodak.... Czytaj więcej

List o. Sebastiana Chmiela

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Drogi Księże Stanisławie

Drodzy parafianie

Minął już miesiąc od mojego powrotu do Czadu. Dziękuję Panu Bogu i Matce Najświętszej za ten spędzony czas pośród rodziny, przyjaciół i znajomych.

Jeszcze raz serdeczny Bóg zapłać za to ciepłe przyjęcie w kościele parafialnym w Lecce.  

Piszę dzisiaj, aby podzielić się z Wami radością, którą noszę w sercu.... Czytaj więcej

Spotkanie kapłanów wyświęconych w 1982r.

W poniedziałek 15 czerwca spotkanie kapłanów, moich kolegów z tego samego rocznika seminaryjnego, wyświęconych w 1982 roku dla Archidiecezji Przemyskiej. Zostali oni zaproszeni do Lecki, aby wspólnie dziękować za dar łaski powołania, a także modlić się w intencji parafii, która ich będzie gościć.

Obdarzeni łaska kapłaństwa Chrystusowego przed 33 laty, dzisiaj pracują w czterech diecezjach – przemyskiej, rzeszowskiej, sandomierskiej i szczecińsko – kamieńskiej, jako proboszczowie, profesorowie Seminarium Duchownego i Uniwersytetu.... Czytaj więcej

Odpust parafialny 2015

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 12 czerwca 2015 roku, przeżywaliśmy odpust parafialny. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Jan Miazga, proboszcz parafii Chrystusa Króla w Przeworsku. W ostatnich latach, podobnie jak w Lecce, także przeworscy parafianie budowali swój kościół i plebanię dla swoich duszpasterzy.

Uroczystość odpustowa jest każdorazowo okazją do dziękczynienia za dar nowego kościoła.... Czytaj więcej